Dato: 19. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 19 Nov: 1873

Kjre Fru Melchior! Hvor det dog er lnge siden jeg har seet Dem! Gjerne var jeg kommet igaar, men Collins havde tidligere bedet mig om at komme der, da de samledes med et Par af deres nrmeste Omgangs Venner. Uagtet jeg igaar ikke flte mig vel, Deres Mand som gldede mig med Besg, saae det, tog jeg dog der hen men blev i hi Grad angrebet derved, det var en Qval, ved Hjemkomsten, at komme [overstreget: af] op af mine Trapper og hele Aftenen leed jeg af Tryk i Bryst og Ryg. Jeg har nu formeligt Angest for at komme ud, meest for at stige op ad Trapperne; den lille Vandring jeg sger at foretage en halv Timestid hver Formiddag, angriber mig ogsaa. Det er vist urigtigt at jeg er her hjemme i Vinter, men nu har jeg hverken Mod paa eller Krfter til at reise ud. Det er Hjertenrverne, Leveren og Blod-Cirkulationen der ikke er i Orden, sige [overstreget: mig] nu Lgerne. Maskineriet vil til at gaae istaae mrker jeg nok! Tak for al Deres Omhu og Deeltagelse for mig! - jeg vilde gjerne endnu nogle Aar leve med Dem og Deres, med de mange kjre Venner jeg har, men Humeuret lyser ikke ind i nogen lang Fremtid. Naar seer jeg Dem nu, kjre Fru Melchior? Har jeg Krfter til at tage ud, da kommer jeg imorgen Torsdag, men kun naar jeg kan vre menneskelig Gjst og ikke den syge Mand. William Bloch har jeg ikke seet i flere Uger, han er vist blevet kjed af en syg Ven, der ved hans sidste Besg ikke kunde underholde sig med ham. Carl Bloch seer jeg heller ikke, men det er forstaaeligere, han har Kone og Brn; Hjemmet og sin Kunst. Hils nu Deres Mand og alle Kjre.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad