Dato: 30. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Bern 30 April 1873.

Kjre unge Ven! Fra Heidelberg har Snee og Kulde fulgt mig, nu er jeg i Bern, og fik strax igaar, da jeg kom, Besg af Dr Dor, hos hvem jeg lod sprge naar han kunde modtage mig! han var hist elskvrdig og i Dag har han undersgt mit Bryst og fandt Alt i den bedste Orden, kun at jeg var uendelig svag og behvede Varme, god Luft og "Molken". Imorgen, om Gud vil, kommer jeg til Vevay og han raadede mig at bede Dem srge for at jeg omtrent Kl 2, naar jeg imorgen kommer, havde to Vrelser der staaer i Forbindelse og hvoraf, i det mindste det ene, er ud til Sen og opvarmet. Han anbefalede Hotel Inglesi eller 3 Couronne eller du Lac, men paalagde mig at skrive, at De ikke selv maatte gaae der hen, men sende Nogen. Hvorledes jeg nu faaer at vide i hvilket Hotel der er Vrelser veed jeg ikke, jeg kunde maaske kjre lige til engelsk Hotel og der af Portneren erfare om Vrelser ere bestilte men bedre om jeg hrte det paa Banegaarden! Jeg bliver to a 3 Dage i Vevay og gaaer da til Montreux. Her i Bern fandt jeg to velsignede Breve fra Deres Moder og eet fra Deres Fader. Alt vel hjemme! Jeg boer i Bern i Hotel Bellevue men reiser, som sagt, med Toget i morgen Formiddag Kl 10. Hr Dr Dor tager med, men om det er til Vevay eller Geneve, har jeg ikke ret forstaaet. Lev vel, kjre Ven.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

NB

De to Vrelser jeg faaer maa vre parterre eller frste Sal, jeg kan ikke stige hit.

Tekst fra: Niels Oxenvad