Dato: 7. oktober 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 7de Oct 1872

11 1/2Aften

Kjere Etatsraad Andersen!

Jeg har modtaget Deres kjere Linier og vil kun i al Hast forinden jeg gaaer tilkis sige Dem at De som altid er velkommen paa Rolighed imorgen; kun beklager jeg at jeg maa hele Formiddagen til Byen, men kom saa tidligt De har Lyst og vil De altid have et eller Andet at fordrive Tiden med. Klokken 5 haaber jeg at vre til Middag hjemme igjen. Jeg glder mig til at see Dem og til at fortlle Dem at jeg i Aften Klokken 8 havde den Glde at modtage Telegram fra min Mand fra Gravesend, at de kjere Brn vare ankommet idag, formodentlig Klok: 12, efter en lykkelig og "fine passage" og tnkte at vre Klok: 2 i London. Hvad synes De om det herlige Veir idag? Vi havde alligevel idag lidt Varme i Ovnen. I Haab at see Dem forbliver jeg med venlig Hilsen og "God Nat"

Deres hengivne

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad