Dato: 2. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen, Dorothea Melchior   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

(Kbenhavn 2/10 1872)

[i brevet fra Dorothea til Moritz G. Melchior mangler begyndelsen]

... 2 blaa Shawler, som Du maaskee vil kjbe sammen med Louise. Kunde Du ikke kjbe en eller anden Ting i London til Louises Fdselsdag, som Flora kunde besrge til hende. En Lveskinds Trie bliver vist alt for dyr. Anna skulde maaskee have en men det kommer an paa om den ikke ogsaa er for kostbar for hende. - Jeg havde ventet Sophie og Arnold til Middag, men nu kom der Afbud de kommer frst i Eftermiddag. Det er bleven silde, Andersen vil gjerne tilfie en Hilsen og nu maa Du ogsaa bringe hjertelig Hilsen til Louise og Anna, naar de med GH snart eller maaskee samtidig hermed komme til London. Lev vel, i Hast Din

Dorothea Johanne hilser.

Rolighed d. 2 October 1872

Kjre fortrffelige Ven! Deres Kone tillader mig at skrive nogle Ord herind i Brevet, det er Torsdag, Veiret varmt og smukt, jeg haaber Deres Dttre Anna og Louise som imorges Kl 7 reiste med Valdemar har en god Reise og skulle vedvarende have det over Nordsen; fr Sndag naae de vel ikke London, hvor Gjensynet der vil vre en Glde! Jeg gik igaar ombord paa Valdemar og leverede Kokken to Visitkort som jeg bad ham overrkke de unge Damer naar de vare passerede Skagen, jeg haaber at det er skeet! Vil De sprge dem ad.- I Dag holdt Viggo Drevsen og Louise Collin Bryllup, Vielsen foregik i Gjentofte, hvorfra de strax kjrte til Collins Bolig Ellekilde i Hellebk, der ville de blive denne Maaned ud. En Sn af den forlngst afdde Sanger Cetti, har debuteret i Mantzius's Rolle i De Nygifte, hans nste Debut bliver Lieuetnant von Budding og den paaflgende: Forbryederen i Fruentimmerskolen.- Hartmanns Musik til Syvsoverdag tager sig udmrket ud og der er en ganske deilig Decoration som forestiller Gurre. Fru Jerichau har malet den gyptiske Prinds som er her; Fundamentet til det nye Theater er nu lagt; dette er Alt hvad jeg veed at kunne ryste af min Nyhedspose, bevar mig venligt i Tanke og hils Frken Anna og Louise paa det hjerteligste.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad