Dato: 10. maj 1871
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 10de Mai 71

Kjere Etatsraad Andersen!

Igaar Aftes modtog jeg Deres kjere Brev fra Espe, hvorfor jeg ret hjertelig takker Dem og nu atter i denne Morgenstund gldede De mig med den yndigste Sommer Hilsen i Form af duftende Violer og friskt Grnt og Blomster fra Skovbunden. Det morede mig usigeligt, da jeg flte at den lille Buket var plukket og ordnet i den Hensigt at fornie mig dermed og det har De i fuldt Maal opnaaet. De ere endnu ganske friske og ved at betragte dem er det ligesom om De havde fremtryllet Sommeren for mig, da tilmed Solen idag skinner saa venligt ind i Stuen. De maa tro kjere Andersen at det har holdt haardt at naae hen til mit Skrivebord, hvor jeg nu endelig haaber i 5 Minutter at faa Lov at vre i Ro for at passiare lidt med Dem og for at sige Dem at jeg allerede i de Par Dage har savnet Dem og at jeg glder mig til i Juni Maand at see Dem igjen. Folk begynder for Alvor at tnke paa at flytte paa Landet, og antager jeg nsten at vi i Slutningen af nste Uge tage ud til Rolighed. Fra Hgg har jeg en venlig Gjenhilsen, han kom for lidt siden hjem i et overstadigt muntert Lune; han var gaaet om Morgenen med Carl og ude ved Toldboden havde han taget en Seilbaad og ladet sig seile omkring i Havnen. Han var ganske begeistret og maa han have fonderet meget, thi tre Motiver vare Udbyttet af denne Seilads. Han var meget glad dermed og sidder nu efter at have spillet dem og nedskriver dem. Jeg var rigtig bedrvet da han igaar sagde mig at Professor Gade vilde have gjort mig en Visit, men Hgg havde sagt at jeg ikke var hjemme. Dersom det kan interessere Dem skal De faa et lille Overblik hvorledes Dagene ere gaaet siden vi skiltes ude paa Toldbodveien, hvor det G v l gaar godt fremad med Johanne og har Sally ogsaa vret rask siden. Musik Foreningens Concert var smuk, isr Trioen af Bethoven (Winding, Tofte og Neruda) den var ubeskrivelig deilig, skjndt Tofte spillede temmelig falskt; Fru Zink sang til Acompagnement af Gade, udmrket godt. I Sndags havde jeg mange Besg forinden jeg gik hen til Gratulation hos Prsten Wolff om hans Jubileum, De vistnok har lst i Bladene. Jeg har aldrig seet noget saa storartet og Skjnt i privat Huse, som Decoration med Grnt og Blomster i Porten i Gaarden og op af Trappen til Deres [deres] Leilighed; de bo i Billes forrige Etage. I Mandags morede jeg mig bedre end De til Capriciosa; det var jo ikke at sammenligne med den tidligere Rollebestning, men baade Phister, Rosenkilde og "lille Sren" spillede udmrket. Om Middagen spiste her Herr og Fru Kofoed, et Par prgtige tarvelige Mennesker, fd Bornholmere, der i 23 Aar have vret ude i Vestindien og nu skal gaa ud med Gerson paa Fredag. De eie Spread-hall, den Plantage, som Brnene have boet paa. Min Mand tog dem med i Theatret, og vare de henrykt over Stykket. Igaar Formiddag kom Tjeneren ind og meldte Herr og Fru Smith Bido; jeg kjendte dem ikke, men hun kom mig imde, som en gammel Bekjendt, og fortalte mig at hun for 11 Aar siden var kommet meget baade hos os, men isr hos afdde Charlotte Melchior, hos Henriques og vidste hun Besked med hele Familien. Hun mindede mig om at jeg havde forret hende et lille Stykke af Strengene paa Prumes Bue. Hun er Fiolinspillerinde og skal have Concert imorgen Aften; jeg slipper neppe for at gaa derhen, skjndt jeg om Tirsdagen meget ndig gaaer ud, og jeg nu ogsaa har faaet tilstrkkeligt af Concerter for denne Saison. Jeg beklagede meget at hre at Etatsraad Collin havde vret her forleden Aften da jeg var [i] Theatret, jeg haaber at jeg skal faa Leilighed til at hilse paa dem forinden de tage til Hellebk. Igaar kom Portnerens lille Anna med et af Glde straalende Ansigt for at sige mig Farvel, hun skulde nu tiltrde sit nye Hjem. Hun var lidt ulykkelig over at Skomageren havde syet hende et Par nye Stvler med Hle under, men dem vilde Fru Ploug ikke tillade hende at beholde. Hun sger med sine strenge Principer at holde Brnene saa meget som muligt til Jorden flgelig komme de vel for hit tilveirs paa Hlene. Tro nu blot ikke at denne lille Epistel er bleven til paa engang, medens jeg skriver den har jeg modtaget Besg af Frken Hjardemaal, Deres lille "Edelweiss" Fanny Emerson, Professor Melchior, en af mine Svigerinder og flere forskjellige jeg har maattet give Audients. Tag tiltakke hermed og undskyld mig naar det varer noget inden De atter hrer fra Deres tro hengivnVeninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad