Dato: 7. februar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emilie Levison

Efter aftale opskriver jeg hvad jeg har at sige om den nye Huus-Indretning.

Jeg maa have to strre Vrelser, men helst nskede jeg, eet stort og to mindre, i Forbindelse med hinanden.

Det maa vre paa Nyholm [! Nyhavn] og i Solsiden, dog ogsaa paa Kongens Nytorv og i Gaden fra den henimod Holmensbro. Bredgade fra Torvet og til Garnisonspladsen, Nyhavn hen til lille Strandstrde.

Jeg har selv af Bohave Seng med Sengeklder, men ikke Linnet til den, to til tre Haandklder. - De maa skaffe Vaske-Indretning, Kldeskab og hvad der i det Vrelse hrer til det Ndvendige. Til de andre to Stuer har jeg Malerier og Billeder til at pynte Vggene, Statuer og Buster, en Mngde Nips, to forskjellige Opsats til anbringe disse, fire Bogreoler med Bger. Et Skrivebord, to Stole. Men De seer at endnu en Deel maa anskaffes, saaledes Borde, Stole, Sopha, Speile, kort, Vrelserne maa vre fuldt meubelerede [!]. Blive vi, som jeg haaber sammen, da kan jeg sige, dog uden Forpligtelse, at jeg hvert Aar vistnok kjber et og andet Stykke, som De nu forud maa levere. Mere en[d] 30 Rdlr om Maaneden betaler / jeg ikke og har for disse tillige Opvartning og et og andet rinde i Byen, neppe hver Dag, besrges af Pigen, som jeg nok skal see at lnne derfor.

Hver Sndag faaer jeg Regning paa, hvad jeg skylder Dem for Frokost eller Aftensmad, Kaffe om Morgenen, Lys eller Olie til Lampen (en saadan har jeg).

Jeg nsker ikke at boe hiere oppe end paa 2den Saal og med en god Trappe. Bliv nu ikke forskrkket for alle disse Betingelser, de stille sig op, men ordnes nok. De skal see paa Deres Fordeel, men ogsaa lidt paa Hygge og rimelig Udgift for mig. Jeg blev i atten Aar hos Fru Anhom i Nyhavn, Forandring i hendes Huuslighed var Skyld i at jeg maatte fltte, vi kom saa godt ud af det sammen, hun havde venligt Sind [,] en Omsorg for mig og det vil De ogsaa, efter alt det Fortrffelige man har sagt mig om Dem; I October ved Flttedag, kommer jeg med mit Smule Gods. See nu at faae en solbelyst god Leilighed, nr ved det kongelige Theater, hvorhen jeg sger hver aften, men nsker ikke at have nogen lang Vei til. De veed altsaa nu Centrum for Beboelses Leilighedens Beliggende. Efterskrift. Gulvtepper og Forhng til Dren har jeg selv.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 348, billed 6963-65)