Dato: 10. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 December 1870

Kjre Frken Anna! Mon dette lille Brev naaer til Dem ved Juletid? I Tankerne er jeg hos Dem, Deres Sster og Fru Hnschel. De sidde vist under Tamarinder og hre Fuglesang ved det aabne Vindue, vi have graa Luft, iiskolde Vinde; ja, Vinteren rusker og fyger, men inde have vi det ogsaa godt og jvnligt hrer jeg af Brevene fra de tre Reisende og der er saa meget Solskin og Levelyst deri; jeg synes, som gjennem et Glas, at see hele Deres Fart. Meget gldede det mig at hre om Besgene paa Penieros, hre om Georg og Arthur. De saae vel derude min Buste? jeg forrede O'Neil den fr jeg forlod Portugal. Nu har De da ogsaa lrt at kjende det deilige Cintra, men beklage maa jeg at De ikke kom til Setubal, der var saa ganske tropisk. Det er et ganske anderledes vel indrettet Hjem Carlos O'Neill har en[d] det kan vre i den gamle Bygning Georg beboer; ogsaa Udsigten til Havet med de hvide Klitter er henrivende. Nu har De senere seet Madera og er havnet paa St Croix; har jeg Venner der da hils venligt fra mig, men frst og fornemlig flyve Hilsener til Deres Sster og Fru Hnschel. Jeg vil troe at De ved Deres Ankomst paa en er blevet modtaget af min: Lykke Peer. Han begav sig saa tidligt hjemmefra at jeg antager, at han har naaet Dem omtrent ved Landstigningen. Gid Alt hvad han fortller stte Dem i godt Humeur, dog det har De tilvisse. Den styrkende Sluft har aandet Sundhed og Livs Glde i Deres Sjl og Legeme; i Deres lykkelige Alder er altid Modtagelighed for det bedste. Fra Fru Lund i Rom har jeg faaet Brev, hun fortller at den gamle By er blevet saa reenlig, saa lys og lystig, men Paven har lukket Vatikanet med dets Kunstskatte til stor Sorg for de Fremmede som komme her. Der er omtrent 20 til 30 danske; Treschow med sin unge Kone, fdt Suhr, ere paa Veien til Rom og hele Familien Suhr flger efter i Januar. Fru Jerichau er i Petersborg. Bloch er meget flittig, hans seneste Billede for Frederiksborg Slotskirke er: Christus som helbreder en blindfdt. Mange nye Bger har Julen bragt, een af de interessanteste, men temmelig alvorlig og fuld af Lidenskab er "Aaen og Havet", skrevet af Johan Lange. Carl Andersens nye Digtsamling er meget tiltalende. Hartmann har komponeret en smuk Musik til Foraars Sangen i Lykke Peer. Komponisten Lvenskjold er dd. Saa nu har jeg rystet min Nyheds Pose. Gldelig Juul og et velsignet Nytaar.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:] Frken Anna Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad