Dato: 7. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed 7 August 1870

Kjre Frken Anna! Med de andre herhjemme er jeg meget glad over at vide Dem i Interlaken godt indkvarteret. Med stor Glde modtages og lses Brevene derfra, og Efterretningerne om Deres Sundhedsbefindende. Jeg har nu vret paa tredie Uge hos Deres Forldre paa Rolighed, og er meget flittig med at afskrive en ny Fortlling jeg i denne Sommer har bragt paa Papiret. Til Julen tnker jeg den kommer ud og har Navnet "Lykke Per", der er Karakterer i den og vistnok en heel Deel ret morsomt. Ved Indsamlingen til Theaterbygningens kunstneriske Udstyrelse er allerede indsamlet over 51000 Rdlr. Forestillingene i September aabnes nok med Holbergs "Henrik og Pernille" hvori Johanne Schmidt udfrer Pernilles Rolle. Steenberg skal have et stort smukt Parti i Operaen Villards Dragoner, som indstuderes. Glucks Orpheus vil ogsaa blive bragt paa Scene med Fru Zinck som Orpheus. Marschners Opera Tempelherren og Jdinden (Hr Simonsen og Frken Pfeil) ere ogsaa optaget. Svenske Skuespillere af frste Rang ved Stockholms Kongelige Theater deriblandt dets hjtelskede Fru Hwasser har givet Forestillinger i de svenske Provinsbyer, de have ogsaa besgt Kbenhavn, men kun for at see Thorvaldsens Museum, Tivoli & ---- Gid at De og Deres Sster kunde en Aftenstund komme her med Telegraph, saa skulde der blive illumineret i den store Veranda foran Havestuen. Der hnger to af de algierske Lgter i Husets "Glasballon" med det altid sladrende Springvand, vilde vi ophnge den rde Lgte der melder "Alt udsolgt", ja De vilde til visse finde Huset overfyldt af Venner og Veninder, som da indfandt sig for at sige Velkommen! De vilde faa saa mange Haandtryk af Herrene og saa mange Mundkys af Kvinderne, at De bestemt blev daarlig, og derfor raader jeg Dem at De ikke kommer pr Telegraph. Vore Tanker er dagligt hos Dem i Interlaken, jeg er der saa levende at jeg hrer Kernes Klokker klinge fra Grsgangen mellem Promenaden og Bjergene. I Tankerne bliver jeg saa lnge ved Solnedgang, at jeg paa Jomfruen seer den rde Glands gaae over i guult og grnt til den ganske slukkes paa Spidsen;

Trffer De i Interlaken Venner af mig eller min Muse, da hils fra mig, nyd ret den smukke Tid i Bjergelandet og send Hilsen op til Rigi. Jeg har engang udhvilet mig og vret en Times Tid paa det Sted hvor Deres Sster og Svoger nu er. Send dem en Hilsen fra mig og fra Poul; han har overdraget mig det.

Deres hengivne trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Niels Oxenvad