Dato: 12. april 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 April 1870

Kjre, fortrffelige Ven! Min inderlige Tak for det saare velkomne Brev De forundte mig, det kom igaar Morges. Jeg slaaer mig altsaa endnu lidt til Ro, i Deres hyggelige Hjem, hvor jeg ret fler mig vel, vilde kun Solen skinne lidt mere derind, end i de sidste Dage, vi have det saa koldt, Regn og Hagelbyger, iskold Blst; jeg maa tilstaae at jeg lnges efter Foraaret, lnges efter grnne Trer og Blomster i det Frie. Siden jeg i fjor, Efteraar, forlod Danmark, har jeg kun Vinter-Indtryk, og al den sydlige Naturs Vegetation Nizza frembd, var for mig som var jeg der ikke paa Stedet selv, men at Syden var trollet op i Norden, hvor de tunge Skyer hnge og Vinden blser kold. Jeg lider der til stadigt af Smerte i Tnderne. Mine kunstige Tnder vilde ikke sidde fast, jeg forsgte det i tre Uger; Voss har nu sat Bjler ind og disse skjre mig voldsomt i Kinderne og om Tandkjdet, der er Intet at gjre siger han, uden at have Taalmodighed, og den har jeg ikke, de fleste Aftener opgiver jeg Theatret, for hjemme at vre befriet hvad der smerter mig i Munden. Jeg maa tnke paa mit Eventyr om den lille Havfrue der naar hun i Dands svver hen af Gulvet, dandser som paa skarpe Knive, jeg svver ogsaa om med ungdommeligt Ansigt og deilige Tnder, men fornemmer som havde jeg to Penneknive i Munden. Meget er jeg der til udbudt i store Middagsselskaber og jeg kan ikke godt opgive det. Igaar var jeg saaledes hos Kronprindsen; det er frste Gang jeg har vret til Middag hos de unge Folk, de vare begge meget venlige og der var nydeligt. Paa Bordet prangede den smukke Slv-Opsats fra Christiania, jeg saae den og de andre Gaver for frste Gang. - Nu kommer den stille Uge, Theatrene lukkes, men Prverne der tage til; efter Paasken kommer paa det Kongelige Theater Wagners "Lohengrin"; (af Aviserne seer jeg at Wagner nu vil gifte sig med Liszts Datter Blows fraskilte Kone). I Casino skal opfres den franske Operette Vert-Vert.[tilfjet i venstre margin: Sangeren Nyrop vil i nste Saison optrde som Axel i Axel og Valborg.]

- Udstillingen besges meget og er saare interessant; Blochs to Stykker "Munken" og "den forstyrrede Middagsro", som begge tilhre Hr Martin Henriques, vinde udeelt Bifald. Jeg synes ikke ret om hans Portrt af Bille og slet ikke om det han har givet af Adler. I disse Dage har Frken Mathilde rsted udgivet "Breve fra og til Hans Christian rsted," frste Deel, den anden Deel kommer om en 14 Dage, det er en hist interessant Samling, srligt betegnende ere Brevene mellem ehlenschlger og rsted, denne sidste staaer meget elskvrdig i disse, medens ehlenschlger aabenbarer en hist pirrelig Forfatter-Flelse og Fordring. Deres Hr Broder Moses Melchior er saa opmrksom og god mod mig, nsten daglig seer han ind til mig og tidt bringer han een eller anden lille Ting med, snart Blomster, snart eau de lavande, snart de nyeste Aviser. Jeg har siden min Hjemkomst vret hos ham og Deres Sster Jette to Gange til Middag, den ene Gang med Moltke-Hvidtfeldt, i Dag skulde det samme have vret Tilfldet, men jeg er hos Fenger, hvor jeg tidligere modtog Indbydelse. - Om ikke lnge skriver jeg til Deres Frue, i Dag vil De bringe hende og Dttrene min hjertelige Hilsen. Jeg er glad ved at vide det gaaer godt fremad med den kjre Anna; meget lnges jeg efter at erfare hvor hun tilbringer Sommeren og med hvem. Gid at der kunne lgges noget afrikansk Solskin derovre fra ind i nste Brev som sendes hjem; vi fryse og Hr M. Henriques som i dette ieblik besgte mig, jamrede ogsaa over sine Tnder, som den kolde Vinterblst spiller slemt paa. -

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen [s.1, f.o.:] Heri to Udklipninger til Deres Frue

Tekst fra: Niels Oxenvad