Dato: 12. april 1870
Fra: I. C., Jacobsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herr Etatsraad H.C. Andersen.

Professor Jerichau svarede mig paa mit Sprgsmaal angaaende et Billede af Monumentet, at den Tegning vi havde slet ikke kunde benttes, da Genierne var aldeles forskjellige fra det oprindelige Udkast og at der altsaa maatte gjres en ganske n Tegning hvilket ville tage nogen Tid. Han nskede desuden ikke at sende en Tegning af Monumentet ud i Verden, fr selve Vrket stod frdigt, osv

Denne Idee maa vi altsaa opgive. Derimod vilde han med glde lade sit Atilier staae aabent for Enhver, som vilde see Statuen, hver Mandag fra Kl 12 til 3.

Hermed sender jeg en Grundtegning af Pladsen ved Studenterforeningen hvorpaa jeg har betegnet det Sted, hvor Monumentet efter min Formening helst maatte staae, saaledes at det kunde vre snligt fra Holmens Bro, samt det Sted, hvor det vilde komme til at staae dersom man skulle binde sig til Midtpunctet af den beplantede Trekant.

Jeg antager forvrigt, at dette Sprgsmaal kan stilles i bero til jeg kommer tilbage fra min Reise.

Carlsberg d 12 April 1870

Med Hiagtelse og Hengivenhed

J. C. Jacobsen

Tekst fra: Carlsberg Group