Dato: 22. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 October 1868

Histrede!

Da De henvendte Dem til mig om at turde opfre i Alhambra: En Landsbyhistorie, der var aldeles ikke Tale om Meer end Perler og svarede jeg at der fra min Side var Intet iveien, naar der ikke var fra Casinos. Samme Svar vilde jeg have givet om De havde spurgt om Tilladelse til at opfre andre af mine Arbeider som hre til Casinos Repertoire. Der maatte De henvende Dem, det er ikke skeet og Casino tillader Dem ikke at spille "Meer end Perler og Guld" og rimeligviis heller ingen af mine andre Stykker.

H. C. Andersen

Hr. Directeuren for Skuespillerne i Alhambra

[Alhambra: Forlystelsessted som Hornemann opfrte sammen med Carstensen link ]

---

[p bagsiden:] Fru Balling

Goldschmidt.

Fru Linbo.

Tak for det deeltagende Besg i Ems.

hjerteligst og rbdigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 967-68)