Dato: 6. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Alfred Ipsen
Sprog: dansk.

Kjre unge Ven!

Tak for Deres Brev, det har gldet mig. Jeg blev imidlertid, Som De skriver, slet ikke forundret over at faae Brev fra Een jeg slet ikke kjendte, den Glde forundes mig oftere, jeg siger Glde, i det jeg tnker paa Breve der ligner Deres. De kommer mig med ungt, varmt Hjerte imde, jeg veeed ikke Deres Alder, ikke Deres Livs Forhold, om disse skriver De mig nok til nste Gang, thi jeg faaer et Brev endnu veed jeg. I Dag er det netop 49 Aar siden jeg kom frste Gang til Kjbenhavn, det er for mig en Festdag, paa den jeg Deres unge Hilsen, paa den vil jeg skrive igjen til Dem min Tak.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 658)