Dato: 7. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

"Rolighed"ved Kalkbrnderiet den 7 Juli 1868

Kjre Frken Hallager!

De veed maaskee at jeg i Ems havde det Uheld at stde Hul paa mit Skinnebeen; idag er det netop fire Uger siden og Saaret er endnu ikke lgt, jeg maa blive i Ro og har Besvr ved at gaae op af en Trappe; imidlertid gaaer det fremad til det bedre. Det var piinligt at reise den lange Vei og i Hamborg maatte jeg ogsaa, da Benet hvede, bestemme mig til at blive i Ro hele 14 Dage; i Lrdags Aftes kom jeg her til Byen og kjrte ud til "Rolighed" hvor Grosserer Melchiors boe og hvor jeg har alle Beqvemmeligheder. Jeg kan imidlertid ikke vre saa nr Byen uden at sende Dem en Hilsen, og haaber om een af Dagene at kunne kjre ind og sige Dem god Dag. Medens jeg har vret borte, haaber jeg, at De, som jeg bad Dem om, har hvet hos Etatsraad Collin de 25 Rldr om Maaneden jeg har at betale for Vrelserne; har De ikke da beder jeg Dem sige Collin eller mig det. Vil De hilse Pigen fra mig og lade hende engang i Dag gaae ud til min Vaskerkone: Madam Preuss, Borgergade 142, Stuen til Venstre, og bede hende komme ud til mig paa "Rolighed", hun har forrige Aar vret her, komme imorgen Onsdag efter Klokken 9 om Morgenen og hente Ti til at vaske, kan hun ikke komme imorgen, da senest overmorgen. Hils Deres Hr Broder og Marstrands Svigermoder. Komme Folk og sprge om mig, da siig at jeg er paa Landet, men ikke hvor, ellers bliver jeg kun overlbet med Plager og Forretninger, som jeg helst er fri for, mine nrmeste Venner vide Alle hvor jeg er. Med de bedste nsker!

Deres hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost