Det er med rbdig Hengivenhed at vi takke Hr Professoren for den til vor 22ste Concert forfattede Prolog som stedse vil erindre om det kjrlige Digterhjrte, der slog saa varmt for vor Sag og han atter var beredt til at lgge Troen til den Unges Haab.

Kjbenhavn i Bestyrelsen for Euterpe den 23de Marts 1865.

Edvard Grieg. Chr. Emil Hornemann.

G. Matthison-Hansen

Rikard Nordraak

Til

Hr Professor H. C. Andersen R. D. mm.

Tekst fra: Solveig Brunholm