Dato: 6. januar 1865
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1865 d 6 Jan.

Kjre Andersen!

Jeg har opsat at skrive, til jeg kunne bringe Dem mit nske om et gldeligt nyt Aar til * De var kommen i Rolighed i Deres gamle Hiem. Det klinger underligt, at komme i Rolighed fra Landet til det bevgelige Byliv; men der er dog en vis Tryghed i Hiemmet, man kun har der og i Deres er der vist Skinhed og et venligt Udseende, det har De nok srget for. Nu Guds Velsignelse til Deres Liv og i Deres herlige poetiske Verden! og min hjertelige Tak saavel for Deres, saa kjre Besg, som for Deres kjre Brev. Ja Gud skee Lov! det er kjre Minder der knytter sig til dette Hiem. Det frste Ingemann var gaaet bort, syntes mig det var saa aldeles ligegyldigt, hvor jeg kom hen; men siden det blev mig skjnket at blive boende, har jeg flt og fler det dagligt, at det er en stor Lindring, at kunne blive i de Omgivelser, hvor nsten hver Sted i Stuerne erindrer mig om det lykkelige Samliv med den elskede Sjl. Og saa mange af disse Omgivelser minde hans kjre Venner om lykkelige ieblikke. Jeg flte Lettelse ved det gamle Aars Udgang, det gir jeg altid siden hans Bortgang det Aar er dog giennemgaaet, hvor ubestemte end Aarenes korte, eller maaske lange Rkke - ligger for mig. I Aar var det tillige et Sorgens Aar for alle Danske der var udstridt. Med hvor lidet Haab vi end kan gaae over til dette nye Aar, lidt Haab kan jeg dog ei andet end at knytte til Kejseren af Frankrig og Kej. af Rusland, hvor forskiellige deres Anskuelser forresten ere, deri synes de dog, at vre enige, at Nordslesvig igien br komme til Danmark skeer det, da gid Als, maa komme med, for det synes mig er Nglen til erne. Sophie er meget taknemmelig for Deres Hilsen. Ja De har Ret, hun holder trofast af mig og jeg er ikke alene taknemmelig der for; men jeg har hende meget kjr. Jeg har nu lst Carl Andersens Reisebilleder, det gik langsomt, da Stilen ikke er stor, hvad der isr har forniet mig er hans Skildring afLivet i Neapel, som giver et farverigt Billed. Seer De ham beder jeg ham venligst hilse [sic]. Doctor Vilster bruger i denne Tiid Luftbade i Kibenhavn, som han mener bekommer ham vel, han hoster dog bestandig; men han og hans Kone ere glade ved Opholdet i Kibenhavn, da han der har lidt Hvile for de mange Landreiser; her er kommen en Lge i hans Sted saalnge. Jeg skriver dette for han gaaer ud om Formiddagen og dersom De skulle mde ham, synes mig det var ret godt De vidste det. De kjre Heises var saa venlige at vre hos mig en Aften fr de reiste. Det er to Sjle med baade Hjerte og Aand. Nu Gud velsigne Dem kjre Andersen!

Deres gamle veninde

L. M Ingemann fd Mandix.

* tilgiv da det er saa mrkt i Veiret, kan jeg knap see at skrive og naar jeg vil rette Noget bliver det ren galt.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter