Dato: 12. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 December 1864.

Uagtet jeg siden min seneste Skrivelse ikke har hrt fra Deres Naade, haaber jeg dog at De og Deres Brn befinde sig vel. Jeg veed at jeg er velkommen til Julen og glder mig meget til disse Aarets sidste Dage. Een af de frste Dage i nste Uge, jeg skal endnu med et senere Brev end dette, niagtig bestemme Dagen, kommer jeg med Posten til Skjelskjr, hvor jeg jo tr haabe at finde Vogn til Basns, Meget venter jeg af det nye Aar som nu snart begynder, det, haaber jeg, bringer bedre Dage, dem vi Alle trnge til.

Forleden var jeg sammen med den svenske og amerikanske Grevinde Moltke hos Svigerfaderen, Grev Moltke-Hvitfeldt fra Glorup, vi drak hans Frues Skaal, hvis Fdselsdag det var; der var foruden Svigerdttrene kun Grev S. Scheel og den gamle Conferentsraad Benzon.

Paa Sndag, tnkerjeg, gives frste Forestilling af Operaen Faust, jeg glder mig srdeles til at hre igjen denne ypperlige Musik. Naar Deres Naade i Januar kommer her til Staden, vil De ret have Fornielse af dette musikalske Vrk ligesom ogsaa af Ravnen, der nu er begyndt at indstuderes. Bring Frken Luzia min hjertelige Hilsen; et Brev endnu fra mig, erholder, som sagt, Deres Naade, fr jeg selv indtrffer.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost