Dato: 21. december 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvnget 21 Dec 63'

Histrede kjre Hr Professor!

Det gjorde mig meget ondt, at De i Tirsdags ikke vilde unde os Glden af Deres Selskab; jeg kan i Morgen ikke endnu skaffe Dem min Kone som Vertinde, da hun er blevet paa Christinelund, fordi Jonna er syg, men jeg haaber desuagtet, at De ikke to Gange i Trk svigter os, men glde os med at komme som sdvanligt.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost