Dato: 16. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 December 1863.

Kjre Fru Ingemann!

Det er stor Uret fra min Side at jeg saa lnge ikke har skrevet Dem til, da jeg dog har saa meget at takke Dem for og jeg med Tanken saa tidt og ofte er hos Dem. Frst havde jeg troet at faae Dem at see i Sor, og som jeg nok sagde eller skrev, aflgge et Besg i det jeg tog til Lerchenborg, men jeg kom ikke til Lerchenborg, kom slet ikke fra Kjbenhavn, min Tid var saa optaget med Correctur-Lsning, jeg lste ikke frre end fire Correcturer paa hvert Ark af I Spanien. Under dette Arbeide var jeg dertil meget productiv, som jeg hele Sommeren har vret det - og har foruden den ovennvnte / Bog skrevet et nyt Lystspil i to Acter. Det er antaget til Opfrelse paa det kongelige Theater, hvor det nu kommer frem i en uheldig Tid; dernst har jeg fuldfrt de tre frste Acter af et Stykke for Casino, men de to sidste Acter mangle og jeg er i de sidste Uger aldeles uskikket til Arbeide. Tak for det venlige Sind, hvormed De har lst mine spanske Reisebilleder og Tak for Deres Brev derom. Det var blevet besvaret var ikke pludselig Efterretningen kommet om Kongens Dd og al den Sorg der hviler over os! jeg har flt mig overvldet derved, og mange ieblikke seer jeg ingen Udgang; det er tunge alvorlige Tider, Gud alene / er den Stormagt jeg haaber Hjlp fra. - Nu kommer Juletiden, iaar er den for mig intet Lyspunkt; men vi maa jo bre hvad Vorherre tilsender os. Den gode Sophie pynter vel for Dem et lille Julebord, maa jeg lgge mit Kort derpaa, det er Photographien efter Kaulbachs Billede til mit Eventyr: Engelen.

Kongens Bisttelse i Roeskilde tager jeg ikke hen at see, uagtet Domprovstens have forundt mig en Plads i Kirken, jeg frygter for at vre lukket inde og at der vil blive meget koldt at vre. Jeg bliver altsaa her i Byen og venter ved en strre Concert [overstr: i Mus] at hre, senere, Cantaten som Hartmann har / componeret. Et "Farvel" der synges af alle Kjbenhavns Sang-Foreninger naar Kongens Liig fres ud af Byen, har jeg skrevet. Kammermusiker Hansen har leveret en meget gribende Musik til det.

Vil De hilse Deres Sophie fra mig, hun var saa venlig at besge mig fr hun reiste fra Kjbenhavn.

Endnu har jeg at takke for den kjre Erindring om Ingemann, den smukke Pokal af Kokkosnd. Frst for ganske nylig fik jeg den; Fru Anholm hvor jeg boer, havde alt i Sommer medens jeg var borte, modtaget den, gjemt den til mig og glemt det, til frst nu lnge efter Hjemkomsten; den staaer nu daglig for mig paa Bordet. Gud glde og velsigne Dem.

hjerteligst H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 274, billed 6736-40)