Dato: 9. november 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 9/11 63.

Histrede Hr Professor og kjre Hr Ven!

Vi haabe paa, ja vi stole nsten paa, at den verdensbermte Mand i 15 Morgen Middag (: Tirsdag:) tager sit Behov ,af Middagsmad ved vort ringe Bord, og at han tilmed tager tiltakke med, hvad Huset kan byde.

Jeg takker for Spanien og reiser for ieblikket til Valencia.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost