Dato: 4. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns den 4 August 1863.

Kjre Fru Ingemann!

Imorgen flyver jeg forbi Sor, uden at faae hilset paa Dem, det jeg havde gldet mig til; men Diligensen fra Skjelskjr staaer kun i Forbindelse med Aftentoget fra Korser, og jeg vil ikke gjerne komme om Aftenen for at tage afsted nste Dag; om et Par Uger, naar jeg har ganske mit Arbeide fra Haanden, er det min Tanke at tage ud paa Landet igjen, jeg er indbudt paa Lerchenborg, og naar jeg tager derud / kan jeg paa bedre Tid indtrffe i Sor; jeg veed jo De venligt vil see mig! Jeg har i Fyen og Jylland hvor jeg tilbragte en 14 Dage hvert Sted vret srdeles flittig, nsten tilbragte den strste Tid paa min Stue, men derved ogsaa faaet mine Erindringer fra Spanien ret fyldigt og levende bragt paa Papiret; jeg glder mig til at hre at min nye Bog har tiltalt Dem; det er den frste jeg sender ud, som jeg ikke fra den kjre, kjre Ingemann skal hre om et Par venlige Ord; hvor havde det blevet mig en Glde at fortlle ham om det / deilige Spanien! Her paa Basns overvrede jeg i Lverdags Mi Dunlops og Michael Rossings Bryllup; det stod i den smukke Landsbykirke, der var festligt pyntet. Altertavlen, der er af Tr, udskaaret malet og forgyldt, [overstr: den] er ganske fra den gamle Tid, Vorherre og Jesus kroner der Jomfru Maria. St Michael og den hellige Christopher prange i de verste Hjrner. De unge Nygifte boe nu i Sor, Rossing har nok besgt Dem og kommer vel med sin unge smukke Kone til Dem! vil De hilse! jeg glder mig ogsaa til at see disse kjre Mennesker, naar jeg, om Gud vil, endnu i / Eftersommeren kan flyve lidt ud; det er temmeligt tidligt nu, at see Kjbenhavn, men jeg har en Deel at tale med Bogtrykkeren, desuden skal, ved Theatrets Begyndelse, Operaen Ravnen, som jeg har omskrevet og Hartmann paa ny gjennemcomponeret bringes paa Scenen. Hils venligt Sophie fra mig.

Min Bolig i Kjbenhavn er Nyhavn, Byens Side 67. Nu Gud glde og velsigne Dem kjre Fru Ingemann!

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 272, billed 6730-33)