Dato: 12. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 12 Mai 1863.

Kjre Fru Ingemann!

I Paris, hvor jeg har tilbragt to Maaneder, fik jeg, i en Skrivelse fra Reitzel, Deres hjertelige Brev [Brev] og hrte tillige at De havde givet mig et Exemplar af Ingemanns Livshistorie, hjertelig tak derfor! Bogen blev i midlertid i Kjbenhavn hvor jeg nu i de sidste Dage har faaet den. Opholdet i Madrid og Nord-Spanien var ikke behageligt; der var en Kulde, der var et Sneefog, som paa den vrste Vintertid i Danmark; jeg skyndte mig derfor afsted ind i Frankerige og kom netop Juleaften til Bayonne, hvor allerede Foraaret gryede. Madrid er aldeles ikke nogen rigtig spansk By, her er Intet at sge, uden [overstr: sit] Billedgalleriet, det er ungteligt det frste i Verden; det kunde jeg unde Dem at see. Her er en Herlighed af Murillos der, hos mig, stiller denne Mester over selve Raphael. Jeg tilbragte 3 Uger i Syd-Frankerige, / saae gamle Slotte og mrkelige Bygninger, var i Angoulleme, Poitiers, Tours, Blois og Orleans; jeg saae Tristans Huus og tnkte paa ham og den skjnne Isolide, jeg var i Diana af Poitiers Huus og der hvor Pigen fra Orleans boede. Paris er og var mig en babylonisk, trttende Stad, dog blev jeg, som sagt, to Maaneder, da min Reisekammerat Collin var her for frste Gang og vi her ventede at trffe sammen med hans Forldre der havde tilbragt Vinteren i Rom. De sidste Dage af Marts reiste jeg til Dysseldorf; den norske Maler Tiedemann tiltalte mig srdeles, han er som Menneske ligesaa mrkvrdig og elskelig som han er det som Kunstner; til min Fdselsdag naaede jeg Kjbenhavn, Reisen var temmelig en Flugt, thi jeg vilde indtrffe til den anden April, jeg maatte boe i Hotel, frst nu den 20 Mai, har jeg mine gamle Vrelser i Nyhavn. Dagene fli hen, jeg fik ikke engang Tid at skrive / Brev ud til Dem kjre Fru Ingemann, det jeg dog tidt tnkte paa. Jeg var opfyldt af min spanske Reise, det var mig en Trang at bringe den paa Papiret og for at komme i Ro, satte jeg mig paa Dampskibet, seilede fra Kjbenhavn ned til Prst, hvor jeg blev hos de unge Stampes en ti Dage og skrev saa at det virkede i min Haand, reiste saa til Holsteinborg, blev en Uge der og er nu paa Basns, hvor jeg netop i aftes blev frdig med Halvdelen af min Reise-Skildring, jeg er i tre Uger naaet paa Papiret lige til den afrikanske Kyst; jeg sidder rigtignok i Virkeligheden ved stersen og ikke ved Middelhavet, jeg sidder ikke under Africas Sol, men under den danske, her er jeg nr det stille Sor og i Dag skal min Brevdue flyve derhen. Om nogle Dage maa jeg ind til Kjbenhavn, men derfra flyver jeg igjen herud og da faaer jeg Dem at see, da gjr jeg et lille Spring ind i Sor, i Dag kun min hjertelige / Hilsen. Jeg lgger et lille Billedkort i Brevet, eet af den bermte Scheffers mange Billeder; De kjender vist hans Billed med Augustinus og hans Moder, Dante og Beatrice, Faust og Gretchen, dette er Jesus i Gethsemane hvor Engelen bringer Trst. Maa det faae Plads i Deres Bog? Hils Sophie fra mig; jeg veed ikke hvem De ellers for ieblikket har hos Dem, er jeg kjendt da hils! naar ved Juletid min Bog om Spanien kommer, sender jeg Dem den, De vil i den dog vist finde Eet og Andet der tiltaler Dem, Bogen skal slutte med det Digt jeg skrev ved Hjemkomsten:

"Gud Fader i Himlen hvor er Du dog god!
Jeg fler dit Aandedrag gjennem mit Blod,
Du lfter, Du leder, beskjrmer og glder,
Dit Smiil er selv i de Taarer jeg grder,
Hvor Verden er deilig og Mennesket med,
Ja Ordet som skabte er Kjrlighed.
Jeg lever, jeg jubler, min Fryd er saa stor,
At jeg i Dig paa en Evighed troer.
Og var selv mit Liv kun den flygtende Stund,
Det var dog et Kys af din Fader-Mund!

---

Lev nu hjertelig vel! Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 270, billed 6723-26)