Dato: 11. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Madrid den 11 December 1862

Kjre Fru Balling!

Fra Malaga sendte jeg Dem et lille Brev
siden har jeg vret vidt omkring, paa Gi-
braltar og ovre i Africa, dog derom
har De nok lst i Dagbladet, et Brev jeg
fra Tanger sendte hjem ved jeg er der
aftrykt. Det var et magelst inter-
essant Ophold derovre mellem Mau-
rerne og da jeg boede hos den engelske
menister, hvor jeg havde Alt rigt og
velsignet, isr saa deiligt Flelsen af
at vre velkommen, er dette Ophold
Glandspunktet af hele Reisen. Landstedet
laae ude mellem Bjergene ved de
store Verdenshav, rundt om var et Vild-
nis af kjmpehie Aloer, Cactus, Dvrg-
Palmer og Laurbrtrer, Myrtebuskene
blomstrede og i Haven hang Trerne
fulde af Citroner, med et fransk Damp-
skib seilede jeg derfra til Cadiz; vi
lb paa en Grund ude i Havet,
midt om Natten, jeg mrkede det nok
og sprang op paa Dkket; vi kom imid-
lertid snart ls og naaede Cadiz hvor
jeg blev et Par Dage og gik da til Sevilla

Paa Torvet,uden for mit Vindue var
store Orange Aloer, den gule, gldende
Frugt hang rigeligt i det mrke Lv
men dog ar det koldt, Spanierne
svbte sig i deres Kappe heelt op om
Munden, jeg frs oven paa de varme
Solskins Dage i Marokko. Meget
har Sevilla at frembyde for den
Fremmede, de magelse Billeder af
Murillo, Domkirken og det mau-
riske Alcazar. Over Cordova
kom jeg til Madrid, det var en
Besvrlig [!] Reise, 28 Timer i Deligense
[ ]2 paa Jernbane; dog holdt jeg
det godt ud, men Klimatet i Madrid
synes jeg ikke at kunne taale;
der er et spansk Udsagn, "Vinden
i Madrid kan ikke blse et Lys ud,
men drbe et Menneske! Jeg
har Fornemmelsen af denne fine
gjennemtrngende Luft, daglig lider
jeg af Hovedpine, ondt i Hals og Bryst
saa at jeg ikke bliver her Julen over
hvilket var mit nske, men gaaer /
ind i Sydfrankerige; herhen har jeg en
heel Deel Jernbane, en 20 Timer
i Deligense, det er det besvrligste.
Rimeligviis kommer jeg midt i
Februar til Paris, gld mig der med
et Brev adresseret til den danske Lega-
tion, De veed, Grev Moltke Hvitfeldt
er der dansk Minister. Om Casinos
Held, det kongelige Theaters Tomhed
berette alle Breve; Veiret er nok
ogsaa meget daarligt hjemme. Hils
paa det hjerteligste deres Sster [ ]
[ ] Frknerne Gram og end[elig]
flles Venner. I forrige Uge gj[orde]
jeg en Udflugt paa nogle Dag[e til]
det gamle maleriske Toledo [ ]
var Veiret godt, Solen varm, [men]
i Stueen maatte vi have et stort
fad Ild til at varme os paa,
Kaminer kjender man der ikke! og
nu lev vel! Gud glde og bevare

Dem. Deres hengivne

H.C. Andersen

/

[udskrift:]

Enkefru Balling fdt Nbo. Ved Stranden No 14 i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 264, billed 6709-13)