Dato: 30. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 Mai 1859

Kjære Fru Melchior!

I Løverdags Formiddag, netop da Vognen holdt for Døren og jeg skulde kjøre til Frederiksborg til Hans Majestæt Kongen, modtog jeg Deres nydelige Gave, Mappen med det smukke Broderi; jeg blev meget glad overrasket! ønskede ret at udtale for Dem min inderlige Tak; det er saa særdeles venligt at De saaledes har tænkt paa at glæde mig! Øieblikkelig den Dag havde jeg ikke Tid til at skrive ud til Dem, først i Dag, nu jeg er tilbage igjen fra Frederiksborg, kan jeg sende min Tak, den jeg helst mundtlig havde overbragt, men jeg skal reise paa Onsdag og da har jeg i disse to Dage forud saa særdeles travlt; jeg tager ud til Ingemann, derfra til Basnæs og videre bort til Jylland, hvorfra jeg, om De tillader, skal sende Dem en Afskrift af det første Digt som rimeligviis der lægges i den nye Mappe. Hils Deres Mand og Børn, og vær forvisset om at jeg med megen Taknemlighed skjønner paa den Godhed De, Deres Mand og alle Deres viser mig.

Hjerteligst og ærbødigst

H.C.Andersen

[udskrift]

Til

Fru Dorothea Melchor

Tekst fra: Niels Oxenvad