Dato: 30. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 Mai 1859

Kjre Fru Melchior!

I Lverdags Formiddag, netop da Vognen holdt for Dren og jeg skulde kjre til Frederiksborg til Hans Majestt Kongen, modtog jeg Deres nydelige Gave, Mappen med det smukke Broderi; jeg blev meget glad overrasket! nskede ret at udtale for Dem min inderlige Tak; det er saa srdeles venligt at De saaledes har tnkt paa at glde mig! ieblikkelig den Dag havde jeg ikke Tid til at skrive ud til Dem, frst i Dag, nu jeg er tilbage igjen fra Frederiksborg, kan jeg sende min Tak, den jeg helst mundtlig havde overbragt, men jeg skal reise paa Onsdag og da har jeg i disse to Dage forud saa srdeles travlt; jeg tager ud til Ingemann, derfra til Basns og videre bort til Jylland, hvorfra jeg, om De tillader, skal sende Dem en Afskrift af det frste Digt som rimeligviis der lgges i den nye Mappe. Hils Deres Mand og Brn, og vr forvisset om at jeg med megen Taknemlighed skjnner paa den Godhed De, Deres Mand og alle Deres viser mig.

Hjerteligst og rbdigst

H.C.Andersen

[udskrift]

Til

Fru Dorothea Melchor

Tekst fra: Niels Oxenvad