Dato: 21. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns den 21 December 1858

Kjre Ven!

Dem og Deres Kone min hjerteligste Tak for den sdvanlige gode Modtagelse og de inderlige Timer jeg igjen fandt hos Dem ved dette lille Besg, Indgangen til Julen. Det var ret fornieligt at hre Dem fortlle om "plukke Hns" og om "Kirkenissen", tag Dem endelig engang for at de komme paa Papiret. - Endnu har ikke Eventyr Dronningen aflagt mig Besg her paa Basns, men det var da ogsaa frst igaar at jeg kom her. En tyk Taage ligger over Haven og skjuler mig store Belts aabne Vand; / siden jeg kom, har jeg endnu ikke vret udenfor Dren og agter heller ikke i Dag at forsge det; Kulden er vel ikke lnger saa strk som naar jeg var i Sor, men sluge Taage og kun rre mig i den holder jeg ikke af; endnu har jeg i Kroppen Fornemmelsen af den isnende Blst og den skjrende Vinderkulde der med Eet kastede sig over os i det ellers hyggelige Sor, dog ligesaa skjrende og isnende har det vret her ude paa Basns, hvor Vinden stod paa fra Stranden, heller ikke her, sige de, kunde de faae Varme i Stuerne. - Julen bliver aldeles stille herude, men det er mig kjrest; at kunne ret vre i Ro og den meeste Tid sidde i min egen aandelige Kakkelovns Krog og / lade Tankerne fortlle er mig ganske deiligt. Et lille Brev fra Dem faaer jeg vel som Juleglde. Tak for Deres smukke Fortlling, der er Noget just i den som har grebet mig, det er mig selv som jeg saae "den Fremmede", saae ham i de alvorlige Sjle-ine, det er saa sandt og smukt at den unge Pige kun maler disse. I G. Rodes Bog maa De endelig lse det Stykke: "Humlebierne og Hvepserne", det er meget interessant, man fler sig med sine menneskelige Fuldkommenheder, tilsidst meget begrndset, naar man ret faaer Indblik meer og meer i de andre levende Skabningers Begavelse. - Vil De hilse Wilsters / Zeuthens og Heise fra mig.

Saalangt er jeg i dette Brev, da bringer Tjeneren Brev fra Dem, som i dette ieblik er kommet, jeg har nu netop lst det og tager igjen Pennen for at vedblive min Skrivelse, der nu udtale Dem min Glde over allerede at hre fra Dem! tak fordi De saa snart har selv lst mit Eventyr, jeg vidste nok, at naar De selv gik det igjennem vilde Mere deri klares; det fornier mig saa meget at De synes godt om det. Jeg har skrevet det ikke fordi jeg vilde skrive et Forstands Eventyr, men fordi dette nu saaledes aabenbarede sig og jeg har slet ikke flt min Fantasie eller min Flelse betynget derved, det finder De jo ogsaa. Tak for Deres venlige Udtalelse. Tak for Brevet og alt Godt, det De paa saa mange Maader yder mig! et gldeligt velsignet Aar komme for Dem og Deres Kone!

[langs kanten:] Lev vel!

Deres inderligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 523-26)