Dato: 29. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstadterse

den 29 Juni 1858.

Kjre Ven!

Her er jeg da midt inde i Schweitz ved den dybe, grnne Se; Bjergene rundt om ere verstoppe skinnende hvide af Snee, hernede er varm Sommer, Alpehornet lyder hen over Vandet og det ene Dampskib glider forbi det andet; jeg tnker paa imorgen at kjre op til Hospicet paa St Gotthardt og overnatte der; gid at jeg havde Dem med, Luften er saa frisk at indaande. Reisen her til har ellers varet lidt lnger end jeg havde bestemt, men den unge Drevsen, der, som De veed, er med mig, var saa glad ved hvert Sted at vi blev der lidt lnger; vi mdtes, som De ved, udenfor Sor; til Flensborg havde vi det smukkeste stille Veir, om Aftenen derimod, da vi gik oppe ved Lsses og Schleppegrels Grave stormede det voldsomt. I Hamborg trak Opholdet sig ud til halvanden Dag og nsten ligesaalnge bleve vi i Hanover. Frankfurth gldede mig med at jeg der hrte en stor Sangerinde Madam Brde-Ney som Lucrezia, jeg besgte et Par Venner og fli saa til Heidelberg hvor jeg oppe i Slots Ruinen traf sammen med Danske, frst Professor Ludvig Mller, der er ved Thorvaldsens Musum, dernst Maleren Libert og hans Frue, der et Par Uger have slaaet sig til Ro oppe ved Ruinen. / Den hele Dal til Freiburg er som en yppig Kjkkenhave; Freiburg Domkirke har et af disse kniplingsartede Taarne, og dog muret af Steen, den lfter sig dristig som Strassburg Munster. Paa den anden Side Basel passeredes den strste Tunnel, som endnu existerer, den strkker sig henved en halv Miil gjennem Bjerget, en Arm af Jura, vi brugte 10 Minutters Fart derinde i den sorte Nat. - I Luzern besgte jeg Thorvaldsens dende Lve, den gjr, her paa sin rette Plads, en gribende Virkning, der er en Smerte i Aasynet, et Udtryk af Ddskampen; en 80 aarig sweitzer Soldat der havde vret med i Slaget viiste omkring, han havde vret her da Thorwaldsen besgte sit Vrk. - Det er en Lyst saaledes at flyve gjennem Verden, see milde Ansigter og Guds Natur; jeg mder mange Venner af min Musa, isr Engelndere og faaer mangt et venligt Haandtryk af unge og gamle Damer. - Endnu er ikke ret den store Vrimmel kommet her ind i Schweitz til Sommer-Besg, derfor have vi godt Logi, der ogsaa hrer til en Reises Beqvemmelighed, Jernbanerne lbe nu midt ind i Landet og Telegraftraade hen over de hieste Bjerge, stttende sig paa meget hie Stnger, en saadan Traad lber vort Vindue forbi over St Gotthardt mod Milano. / Om et Par Dage tnker jeg at vre i Ragatz, hvor jeg ikke fr har vret, det omtales, som et af de interessanteste Badestder hvad Naturen angaaer; den lfter sig i al sin Vildhed, med steile Klipper og kogende Kilder. - Naar De nu en Dag er i Stemning til at skrive Brev da gld mig med et saadant, skeer det snart da send det til Mnchen poste restante, skriver De derimod senere, da beder jeg om at Brevet maa gaae til Dresden poste restante. Naar De taler med de Venner jeg maaskee har i Sor da bring min Hilsen; jeg vil haabe at naar jeg i September, om Gud vil, flyver forbi Deres smukke Skovse og kommer en Dagstid til Dem, da at finde Boyesen oppe og betydelig i Bedring, bring ham mit hjertelige nske. Skriver De Svanes til, da siig dem hvor jeg er; skulde jeg iaar komme til Silkeborg, da er det mueligt at jeg flyver til Viborg, dersom det er der i Nrheden Svanes boe, vil De sige mig Adressen. Deres Kone, haaber jeg, er nu fri for al Tandpine, bring hende de inderligste Hilsener fra mig, ogsaa Pigen en Hilsen. / Paa Reisen selv faaer jeg aldrig skrevet, heller ikke, som Folk kalde det, "samlet Stof", Reisen er for mig, som et Foryngelsens Bad. Sindet bliver lettere, faaer sin Ungdom; jeg vil haabe at der nok til Julen kommer et Par Eventyr, gjennem hvilke der vifte Bjergluft! - Den smukke Samling religeuse Sange, hvoraf jeg hrte et Par, dem De arbeide paa, er vel til September sluttede og kunne klinge ud i Verden, jeg glder mig til disse, glder mig over Deres ungdommelige productive Kraft og bilder mig ind, at den samme Lykke vil beskjres mig om jeg forundes her at leve. Nu lev vel! - Vedlagte lille Brev til Fru Scavenius, der jo boer i Deres Naboskab, sender De nok afsted, jeg tnker det finder letter Basns fra Sor, end om jeg lod det gaae alene under sin Adresse. Sor er paa Verdens Landeveien til Kjbenhavn. Gud glde og bevare Dem og Deres fortrffelige Kone.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 498-501)