Dato: 9. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 9 April 1858

Kjre Ven!

Nu ere vi allerede noget inde i Udstillings Tiden og tr vel altsaa snart vente at see Dem og Deres Kone, jeg lnges efter Dem begge og flere Gange har jeg vret paa Nippet til at stte mig i Banevognen og flyve til Sor, nu kommer jeg der dog vist ikke fr til Pindse eller naar jeg i Juni reiser til Schweitz. Mit nyeste Eventyr: "Dyndkongens Datter" har jeg omskrevet og atter omskrevet hele sex Gange, nu bliver det ikke anderledes, jeg haaber at faae Glde af det og troer at De og Deres Kone ville regne det til eet af mine bedste. / Det udgjr omtrent fire trykte Ark og vil saaledes, i Forening med et lille Eet: "Hurtiglberne" udgjre andet Hefte af "ny Eventyr og Historier", det jeg tnker paa at sende ud i Verden allerede nu til Pindsen. Der er smukke Ting iaar paa Udstillingen, dog eet af de Arbeider, som Flere ere indtagne i, nemlig girs Gjstebud, vil ikke tiltale mig, alle Personerne ere, med Undtagelse af Heimdal, som vare de Portrtter af Fiskere ovre paa Vestkysten, Siv seer ud, som en sund Meierske. - Af Provst Tryde er der et smukt Portrt, mange gode Sestykker af Melby, ja i de meest forskjellige Arter finder jeg tiltalende Arbeider, De vil blive tilfreds. Fra gamle Collin har jeg venlige Hilsener til Dem, han vedbliver, Gud skee Lov, at vre rask og tilfreds. / Med Boyesen i Sor er det nok igjen ikke saa godt siger man. Er det Tilfldet?

Den anden April feirede jeg da med Stuen opfyldt af Blomster, ja saagar et stort Orangetr med Frugt paa, erholdt jeg. Fra Udlandet og her hjemme fra fik jeg mange hjertelige Breve, og Fru Serre i Dresden havde den Dag hos sig der en heel Kreds af Danske, som drak min Skaal i Champagne. Jeg blev ellers den Dag 53 Aar, det er slemt hit oppe, det er over Drtrinet ind i Storstuen. PaludanMuller kan jeg hilse Dem fra, han besgte mig igaar, og synes betydelig raskere end tidligere; Hauch seer stadig forniet ud, gid han maa kunde vedblive det! -

Og nu min hjerteligste Hilsen til Deres kjre Kone, ligesom ogsaa / til Bekjendter og Venner i Sor. Heise seer De vel jevnlig, han er den jeg fra Sor oftest mder i Kjbenhavn, hvorhen Ungdoms-Hjertet drager ham. Bliv nu rigtig ved at vre frisk og vel og gid vi sees snart i al Glde.

Deres hjertelig hengivne

H.C. Andersen

til Konferetntsraad B. S. Ingemann Ridder af flere hie Ordener.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 482-85)