Dato: 13. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 13 October 1857

Kjre Ven!

Det var venligt af Dem at De saasnart efter Modtagelsen af min Skrivelse, sendte mig Brev igjen; paa en stille Herregaard, som Basns, er et Brev en Begivenhed, en Blomst man faaer lagt ind mellem de eensformige Blade, og nu et Brev fra Dem, et aandeligt Besg af hver man holder af, er saa oplivende; jeg finder det meget eensomt og stille denne Gang ude paa Landet og kun ved at leve tilbage i Dagene jeg tilbragte i Engeland og ved at bringe disse Erindringer paa Papiret finder jeg min egentlige Leven, et nyt originalt Vrk vil ikke springe frem! der svver mig vel i / Tankerne, Characterer, Situationer, oplevede Momenter, Kjd og Blod til en heel Roman, men Sjlen, Ideen er ikke givet og saa ere de ieblikkelige Skikkelser kun henfarne. Fra Eventyr Verdenen kommer saa tidt mangen lille Historie, men naar jeg kritisk beseer den, saa kjender jeg den i sit Indre fra hvad jeg allerede har givet og saa lader jeg den fare hen igjen. Nu,jeg faaer vel vente! -

Imorgen var det min Bestemmelse at tage ind til Kjbenhavn, men Fru Scavenius har saa venligt bedet mig at forlnge Opholdet her et Par Dage, da hendes svagelige Broder er her og synes at glde sig ved mit Selskab, jeg har da lovet at blive til paa Lverdag; dette skriver jeg til Dem, for at da ikke, hvis Tilfldet blev, som De i Deres Brev sagde, kunde vre mueligt at De Onsdag maaskee spadserer ud til Banegaarden, dette vilde jeg nu forhindre at De skulde gjre forgjves; jeg flyver frst forbi med Middagstoget nste Lverdag. Cholera synes ikke at ville forlade Kjbenhavn, og desvrre, tager den jo til i Slagelse. Veiret er saa forunderligt varmt, igaar var det jo aldeles Sommer. Her er megen Sygelighed her i Egnen, jeg kan ikke ret rive Tankerne derfra. Hils paa det hjerteligste Deres kjre Kone, ligesom ogsaa Harders, Blaks og Zeuthens. Det gjr mig ondt for Rector Boyesen, en Byld er en slem Ting, jeg har ifjor Vinter saa srdeles prvet disse Smerter! - I Maanedsskriftet, seer jeg staaer en Anmldelse af "At vre eller ikke at / vre", hvorledes mon den er? Jeg faaer ikke Skriftet? Er den gldende eller nedslaaende, skrap eller tam? Dog det har mindre at betyde paa en Tid man omdandses af de tre Plagegudinder Re - Ra - Rine, som De jo kalder dem!

Nu lev vel! Deres hjerteligt

hengivne H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad

B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 449-52)