Dato: 24. september 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

i Deres forknytte Tilstand er et Brev fra Kiøbenhavn, selv naar det intet indeholder, det vil sige hverken ondt eller godt, dog altid en øiebliklig Forfriskning. Ondt skal dette allenfalls ikke medbringe. Smukt Veir have vi at see paa, men Kulde at føle, det samme giælder vel om Sorø.

Nyheder, andre end de, De finder i Aviserne (som Sorøe vel ikke lider Mangel paa) har jeg ej at meddele[.]

Vil De bringe min Hilsen til min gamle tro Veninde Fru Thomsen og til hendes Søn Carl.

Ingemann, som jeg af Deres Breve seer, erindrer mig, maa De ogsaa bringe en venlig Hilsen.

I dette Øieblik bringer Ingeborg mig Deres Brev, hvoraf jeg seer hvorledes De har det. I Dag have vi begyndt at drikke den saakaldte Formiddagskaffe i Dagligstuen, altsaa sagt Farvel til Haven.

Lev vel

kiærligst og faderligst

Collin.

Kiøbenhavn. Torsd. 24 Sept 1857.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus