The Hans Christian Andersen Center

Dato: 24. september 1857
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin.

Kićre Andersen

i Deres forknytte Tilstand er et Brev fra Kiřbenhavn, selv naar det intet indeholder, det vil sige hverken ondt eller godt, dog altid en řiebliklig Forfriskning. Ondt skal dette allenfalls ikke medbringe. Smukt Veir have vi at see paa, men Kulde at fřle, det samme gićlder vel om Sorř.

Nyheder, andre end de, De finder i Aviserne (som Sorře vel ikke lider Mangel paa) har jeg ej at meddele[.]

Vil De bringe min Hilsen til min gamle tro Veninde Fru Thomsen og til hendes Sřn Carl.

Ingemann, som jeg af Deres Breve seer, erindrer mig, maa De ogsaa bringe en venlig Hilsen.

I dette Řieblik bringer Ingeborg mig Deres Brev, hvoraf jeg seer hvorledes De har det. I Dag have vi begyndt at drikke den saakaldte Formiddagskaffe i Dagligstuen, altsaa sagt Farvel til Haven.

Lev vel

kićrligst og faderligst

Collin.

Kiřbenhavn. Torsd. 24 Sept 1857.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ćldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus