Dato: 17. september 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

325. Fra Jonas Collin. Torsd. Morg. Kl 9 1/2 17 Sept 1857.

Kiære Andersen

jeg sender disse Linier fordi De ønskede, ved Deres Afreise, at jeg vilde snart tilskrive Dem; men jeg har intet andet at sige, end at Tilstanden er den samme som da De i Mandags forlod Byen.

Der staaer i Dag i Adresseavisen et lidet Inserat,: hvori er adskilligt sandt, saasom: at Folk tænker for meget paa og snakker for meget om Cholera.

Jeg haaber at dette Brev træffer Dem i Roeskilde.

Deres

Collin

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus