Dato: 27. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 October 1856

Kjre Fru Scavenius!

Da jeg tog herud til Holsteinborg gldede jeg mig srdeles til al skulle see og tale med Dem,jeg var vis paa at De kom herover og havde Luzia og Otto med. Grevinden fortalte mig strax at De desvrre var Patient, og at hun derfor frygtede at De ikke kom, dette bekrftigedes ved Deres Skrivelse[;] ogsaa jeg fik en saadan, tak derfor, det var smukt og venligt at De undte mig denne Glde og at De tillige siger mig at jeg er velkommen ovre paa det kjre Basns. Dog at komme der nu, her paa har jeg slet ikke indrettet mig og dette er mig nu ganske pinligt. /

Overmorgen er det min Plan al vre i Kjbenhavn, dog vil Gud, da samles vi til Julen, jeg veed at De med Velvillie seer mig, og Deres Brev har gjentaget dette.

Hils den kjre Luzia og min Ven Otto, ligesom ogsaa Frken Schumacher og den unge Engelnderinde.

Daabsfesten gik hitelig smuk, min lille Gudsn fik Navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal daglig kaldes Christian. -

Min ny Roman er jeg nu i tredie Deel med og har givet den Navnet: "At vre eller ikke at vre", efter Hamlets Stning.

Jeg var paa Udreisen hertil et Dgn hos Ingemanns, lste for ham / og hans Kone det Skrevne og de var begge opfyldte og glade derved, del haaber jeg ogsaa De, kjre Fru Scavenius vil blive, og jeg glder mig ret til at lse for Dem det Hele. - Bring Frken Ltzau min hjerteligste Hilsen, ligesom ogsaa Deres Hr Broder; jeg hrer at han, Gud skee Lov er i Bedring! bliv nu ogsaa selv snart rask og glad!

Gud glde og velsigne Dem!

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen /

[ Udskrift:]

Deres Naade Fru Scavenius fdt Moltke paa Basns ved Skjelskjr

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 204, billed 6522-26)