Dato: 16. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Maxen 16 Juli 1856

Kjre Edgar!

Strax skulde Du have hrt fra mig da jeg fik dit Brev og erfarede Examens gode Udfald, men jeg har ikke kunnet skrive, jeg har vret ganske i Feber og frst nu de to sidste Dage er jeg oppe og lidt virksom igjen! Gud glde og velsigne Dig! det var jo deiligt at det gik som Du og dine Forldre ere tilfredse med! - jeg har tnkt og atter tnkt paa hvorledes jeg kunde skaffe Dig en Glde oven paa al den Slid og Lsning og frst var det min Plan at indbyde Dig at komme her til Dresden, blive der et Par Dage og da tilbringe en 8te Dage her paa Landet i det smukek Maxen, men ved rolig Overveielse synes mig det Hele for Ubetydeligt!, jeg er desuden endnu ikke rask og der bliver iaar ingen strre Reise for mig. Dresden og Maxen kan Du en anden Sommer, paa en noget strre Reise, see mig mig og det vil da vistnok vre dig behageligere og til mere Nytte; altsaa, kun Dig siger jeg det, jeg vilde have indbudt Dig, men troer at Du vinder mere ved at komme en strre Tour, lidt lngere en anden Sommer! at jeg siger Dig det er ene for at vise Dig hvor levende Du er i min Tanke, hvor inderlig jeg nsker at glde Dig, min kjre unge Ven! - Sidst i Juli / tnker jeg at reise herfra hjemad, til Basns, Holsteinborg & og da i September til Kjbenhavn. Skriv mig til hvorledes Du tilbringer din Sommer, hvorledes I Alle have det. Her i Maxen bliver den 28 Juli stor Stads, det er Major Serres Fdselsdag, Fuglen i Pretret, paa Tydsk, opfres af kongelige Skuespillere fra Dresden, saa vidt jeg veed spiller endogsaa Emil Devrient med. Det bliver stort! - Hils dine Forldre og Sskende og vr forvisset at Du har en trofast gammel Ven i din

H. C. Andersen

skriv snart!

Til Hr. Cand. Edgar Collin Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 391-92)