Dato: 10. juli 1856
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag 10 Juli. 1856.

Torsdags Selskabet, som nu er nede i Haven med askillige af Ungdommen, i Begreb med forskellige Lege, lader hilse H.C.!

Ingeborg Dr. besøgde i Dag Ida Koch, som er meget nedbøiet over Christians Død. Det har smertet os alle meget. I næste Uge reise Koch og Ida til Sandefiord Jette Wulff kan ventes snart, saa træffer hun Huset tomt; stakkels Pige!

De befinder Dem jo vel; det glæder os

Deres faderlig hengivne

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost