Dato: 18. september 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

18 Sept 1855

Kiære Andersen

Jeg har i Dag intet at skrive om, og var i Færd med, efter Deres Anmodning til Edgar, at slaae en ConvOlut om de her beroende Breve til Dem, da Augusta sagde: "Skriver De ikke til Andersen". Hun er saa god, den søde Siel.

Jo, sagde jeg strax; men det bliver kun faa Linier.

Jeg formoder, at De, naar De kommer hertil, vil ret komme ind i Theatervrøvl.

Deres faderligste

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost