The Hans Christian Andersen Center

Dato: 15. juli 1853
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag 15 Jul. 18S3.

Kićre Andersen

i Dag forlader De jo Silkeborg, og dette Brev trćffer Dem altsaa paa Glorup.

Choleraen er i Tiltagende; Lćgerne see alvorlige ud; jeg blev meget overrasket i Formiddags ved at hřre, at et af de Budde, som komme til Adolph, og som i Gaar Eftermiddag talede med ham i Haven, var dřd i Morges.

I Gaar var Oberst Baggesen hos mig ang. Udgivelsen af Boyes efterladte Skrifter; hvad de geistlige (Prćdikener) angaaer, da vilde han sřge at formaa Catecheten ved Garnis. K., Holck, som stod paa en venskabelig Fod med Boye, til at paatage sig det; angaaende Udgivelse af de poetiske (formodentl. meest Psalmer) havde han tćnkt paa at ville henvende sig til Dem, og jeg lovede ham, derom at tilskrive Dem. Nu kan De jo tćnke derpaa. Hvormeget det var, vidste han ikke, thi Manuskriptet var endnu ikke fundet.

Lev vel!

Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost