Dato: 3. juni 1851
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm den 3. Juni 1851.

Bste vn!

Att Du, under teckningen af Dina minnen fril Sverige, fwen bland Dina Svenska wnner ngon grig skulle minnas mig, wgade jag wl hoppas; men att Du skulle tekna mitt namn p frmsta bladet af Din resa, war en ra lngt fwermin frwntan. Buret p Ditt snilles vingar, skall det nu flyga ej blott fwer wra begge fdernesland, men till Tyskland, Frankrike, England, Italien, Amerika och, hvad mer r, till Efterwerlden. Fr denna heder har jag ensamt att tacka Vnskapen, och dess trofasthet r fwen det end jag har att bjuda i gengfva, sgande med Klopstock:

Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton

In das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit

Ist ein groszer Gedanke,

Ist des Schweisses der Edlen Lohn!

Aber ssser ist noch, schner und reizender,

In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu seyn!

So das Leben geniessen,

Nicht nnwrdig die Ewigkeit!

I Din resa har jag lefvat om mnga af mina egna sknaste minnen. Det r i frigt eget, att, ssom Du anmrker, icke blott hjeltar och store mn behfva en skald fr att vinna namnkunnighet (vixere fortes ante Agamemnona multi &c.), men fwen Naturens sknheter blifva ofta ej rtt erknde, frrn han, ljusbraren fr tider och slgter, uppfattat dem i sin spegel och tergifvit dem t werlden i frklarad glans, och gjort dem lefvande genom ordets trollmakt fwenfr aOgsna skdare, hwilkas ga de eljest icke ntt. Derfr skola icke blott Svenskar lsa Din skildring med hnfrelse, men fwen frmlingar skola tjusas deraf och skynda att se ett land, somblifvit tecknadt med sdana frger. Bu har lemnat en karakteristik af Norden, sdan blott en skald kan sknka den, d han ilar p Svanens vingar, ger rnens blick och Nektergalens stmma. Ville man anmrka det poetiska deri, skulle man afskrifva nstan hela boken. Mnge af mina landsmn skola sannolikt, lika med mig, frundra sig derfwer, att d vi trott oss s wl knna wrt land, vi dhck icke frut sett allt det skna, som snillets slagruta hr p ett s egendomligt stt lagt i dagen, ifrn Trollhttans hemlighetsfulla Bergsande till de sm barnen, som i hyddan lsa sin bn; ifrn Kinnekulles "hngande trgrdar" till den "Svenska Solfatarans" qualm, eller "Sulitjelmas isspeglar", och frn Befriarens oddliga fwentyr till Wadstena-Heloisas gmda klosterlif och Olof Tystes krlek. Fr egen del wet jag ej, om jag skall gifwa fretrde t allt detta, eller t den aldeles egna frmga, med hwilken Folksgnerna blifvit infltade i Naturundren, eller t de herN liga landskapstaflor, som frena Claude Lorrains wrma med Dahls natursanning. Srskilt beunduar jag den,lyckliga ide, att, efter des8a omvexlande taflor, sluta med den strsta och rikaste utsigten, der Vetenskapens Ande ppnar "poesiens nya Californien".

Jag lycknskar Dig af hjertat till denna nya segervinning inom snillets werld, och befarar ej att wara frblindad af tacksamhet, d jag anser Dig hafwa, genom denna bild af mitt lskade fdernesland, tecknat jemvl en ny sida i Din egen ras minnesbok. Det enda kunna Dina Svenska wnner fwerklaga: att Du ej, enligt Ditt lfte, kom liktidigt med Din bk, p det att de mtte gt tillflle att tacka Dig.

Hans Majt. Konungen har med srdeles tillfredsstllelse tckts emottaga sitt exemplar och befallt mig till Dig framfra Hgstdensammes tacksamhet fr denna skna gfwa, hwilken fr Honom gt ett dubbelt interesse, d den innebr teckningar af hans eget land, utfrd af en Frfattare, som han s lnge vrderat.

Frn Fru Due finner Du innelyckt en liten Brefdufva, som sger Dig hwad Hon vid mottagandet af Din sknk erfarit. Min Hustru helsar och tackar tusenfallt fr det stora nje som lsningen af Din skna Bok beredt henne. fwens Hennes Syster. Om jag fr ledighet, wille fwen jag med min hustru i r gra en liten resa till Tyskland och mojligen till Italien. Huru herrligt, om vi kunde trffas! Men hemma eller borta, r jag altid Din

trofaste, tacksamme vn

Bernh. v. Beskow.

Mnga helsninger till alla wra danska vnner! - Om, ssom jag frmodar, en ny upplaga af Din resa snart kommer i frga, kan Du tillgga, att Bellman nu ftt en Minneswrd paa Clara Kyrkogrd, upprest af Swenska Akademien.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter