Dato: 23. marts 1851
Fra: Frederik Reventlow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, engelsk.

London d. 23. Marts 1851.

Kire Herr Andersen,

Jo lngere en gammel Gjld hviler paa en, desto tilbieligere er man til at udstte Afgirelsen, til en mere beleilig Tid, men ieblikket siges nu at vre det, naar Samvittigheden svrmer sin Dansen. Men skal min Gild til Dem ei blive ligesaa hi som Traneg om Julen, saa maa jeg dog engang besejre omni terror og sige ego Pater peccavi. See - det lettede - vilde De sige, kire Herr Andersen, i mit Sted - og sandt nok det lettede; men jeg er alligevel endnu ikke over Bkken; thi Ulykken er, at, foruden at have ladet Deres kirkomne Brev af 18. Mai 1850 saalnge ligge ubesvaret, maa jeg gaae til en endnu langt strre Synds-Bekjendelse, som endogsaa kunde kaldes en Majestts Forbrydelse, den nemlig, at jeg, saaledes som Bilaget udviser det, har tilbageholdt Forsikkringen om den Fornielse med hvilken den mgtige Dronning Victoria har modtaget det Exemplar af Deres Fortllinger, som De havde bestemt for hende; men De vil da tillige see deraf, at jeg har udrettet Deres rende, og at Deres iemed; at give Hs Majestt en Fornielse er bleven opnaaet. Kort Sagt at Digterens Visitkort sidder i Dronningens Speil.

Undskyldninger; - ja jeg kunde anfre mange, men jeg er overbeviist om, at De, allerede forinden De modtager disse Linier har tilgivet mig min Brde i Betragtning af de mange og saare vigtige render jeg i den Mellemtid har havt at rygte paa Hans Allernaadigste Konges og Hans kire Fdrelands Vegne.

Da De formentlig vil have hrt, at min Familie, for min Datter Malvina's Helbreds Skyld, har tilbragt Vinteren i Neapel, saa vil det glde Deres deeltagende Hjerte at erfare, at Gud, med den velgirende Indflydelse Climatet har udvet paa samme, rigeligen har belnnet min Bn og mig for det Offer vi bragte det sde Barn ved en saa lang og tung Adskillelse.

Det vil ogsaa vre Dem kirt at hre, at Deres lille Favorit Christian, som imidlertid nu er en lang oplben Dreng, gir gode Fremskridt og sine Forldre megen Glde.

Deres hengivne.

[vedlagt var flgende brev]

Lieutnt Colonel Phipps presents his Compliments to Count Reventlow, and begs to acquaint him that he has this day had the Honor to lay before Her Majesty the Queen His Excellency's Letter, addressed to Liutnt Colonel Seymour, in which is contained a translation of that from the Danish Poet Andersen which accompanied the Copy of his tales addressed to Her Majesty. The Queen has commended Liutnt Colonel Phipps to request that Count Reventlow will have the goodness to transmit to Mr. Andersen the Assurance of the pleasure with which Her Majesty has accepted this copy of his Tales. Osborne, July 19, 1850.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost