Dato: 28. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Læssøe
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 28 Juli 1850.

Kjære Ven!

jeg maa skrive Deres Moder til,jeg er saa opfyldt af hendes Sorg, hendes Tab, her er Brevet, men jeg vover dog ikke at sende det lige til hende, da jeg jo ikke har seet officiel Raport om Deres Broder Frederiks Død; jeg veed heller ikke om hun har seet Aviserne, eller selv kun hørt Rygter. Kun i Tilfælde at De vist veed at vi har tabt ham, og at Deres Moder er underrettet derom, da giv hende mit Brev, det vil ikke gjøre hende mere bedrøvet, om hun endogsaa græder derved, det gjør godt at græde, det gjør godt at vide at Mange føler med os! Kys kjærlig hendes Haand fra mig og skriv et Par Ord til mig om De kan,jeg er her endnu paa Glorup til næste Mandag morgen. I Brevet til Deres Moder, som jeg giver Dem aabent badjeg hende bede Viggo skrive, jeg huskede øieblikkeligt ikke paa Dem, som jeg dog kjender bedre, thi al min Tanke var kun hos Deres Moder i hendes Hjem. - Levvel, kjære gode Ven!

med sand inderlig Hengivenhed

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter