Dato: 1. december 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Vr alskelige Sagodiktare

H. C. Andersen kan ej se ngonting besynnerligt deri att, menniskor bli frtrollade s att de icke komma fram dit de mnade sig frran tiden lngesedan r frbi d de lfvade komma och d man vntade dem. Det hr till ordningen i hans verld. Att sdant nu skett mig i virkligheten det bekymrar mig litet, och lter mig frukta att det torde g med mig som med folket i sagorna som komma fr sent. Det vill jag nu emedlertid prfva. Och om jag om fredag, eller lrdag i nsta vecka vid min ankomst till Kpenhamn fr se p stranden Digteren Andersens vnliga anlete d skall jag tanka: o! det r tid nnu! Huldrerne ra nnu qvar och ra blida fr mig. Och d r ingen nd!

Min van Kyrkoherden Bklin en liten svra lrd man, som fljer mig till Malm, gr hoppas jag fven resan fver sundet for att med mig se Danmarks Kongestad. Er knner han redan och hller af genom Era fventyr, och knner fr fvrigt Dannmark dess historia, frfattning och folklif bttre n troligen mngen Dansk man.

Adieu och snart - god dag om Gud s vill!

Er tillgifna

Fredrika Br.

Chstad. d I Decem. 1848.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost