Dato: 8. april 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

rsta d. 8 April 1848.

Fortrffliga Sagoberttare och gode vn!

O! Jag ville att Ni hade varit har i gr aftons, d vi i ett litet sllskap af slgtingar och vanner, (herrar och fruntimmer) lste hgt era sagor, att ni hade hrt hvilka hjerteliga skrattsalvor framka11ades af "Flipperne" af "Kjerestefolkene" af flera stllen i flera andra af Era sagor, och sett huru en af sllskapet (jag sger icke hennes namn) fick s ljufligen grta ut under lsningen af "den grimme Elling", trar som hade under ngra dagar samlat sig tunga och tryckande kring hennes gonlock och i hennes sinne, och vlsignade Er fr denna ljufliga knsla; (Ty nr skmolnen lst sig i trar blir luften derefter lttare, renare). Jag nskade att ni hade frnummit huru ltta och ljusa alla sinnen blefvo under denna lsning, och ni hade d afven frnummit lifligen huru skn skaldens lott ar; huru han efter jordskalf och storm kommer som det sakta vder i hvilket Guds ande r, vckande vr-vindar och vrblommor i vinterkulna nejder. Ja, midt under de hvlfningar som skaka jordens riken, som hota att indraga a11a folk i ett stort krig, och som lta alla menniskor, fven slgtingar och vnner, drabba tillsammans i tvist och dispyter, ja, midt under denna frbistring tvingar oss den intagande Sagoberttaren att glomma allt fr att lyssna till hans "Eventyr", le och srja och tjusas af dem, och ha glada, fridfu11a stunder med hvarandra.

Under de tumultuariska rrelser som fr nrvarande genomg Europa r min trst liksom Er, att "En kan icke rubbas eller afsttas - Gud!" Och jag knner hans anda g genom verlden i nationernas friare andedrgt deras vaknade knsla af sjelfstndighet i de mnga oddliga ord och tankar som i denna tid ha ltit hra sig ur folkens brst och som vittna om ett stort medvetande. fven Danmark har nu tagit ste och stamma bland de fria folken p jorden, och det ar en gldje att se med hvilken enhllighet Konung och folk hos Er gtt tillsammans! Sdan gng mste ha lycka med sig!

Er landsman, professor Kriger, som har varit god och tillbringat hos mig en afton, skall bringa Er dessa rader, som vilja sga Er min hjertliga tack, och fra till Er mnga obeknta vnners hlsningar frn Sverige. Min Mor och syster (som sjelf liknar ett af Era allvarligt-skmtande-lekande Eventyr) hlsa Er hjertligen.

Oelenschlger Thorwaldsen, Anderson, Ingemann ra Namn allmnnt knda och lskade i Sverige. Grundtvig och Martensen ra tv som jag nskar skola blifva det. De ra nnu har al1tfr litet knda. Men mig ra de mycket vrda och kra. Och Gud skelf! vra folk lra allt bttre frst och lska hvarandra! - Vi ha i Stockholm haft ngra dumma och ra upptg. Men vi skms nu s frr dem att vi gerna ville ha dem gmda och glmda. M den stundande Psken hemta Er liljor och ljufva tankar och t oss alla - Frid! -

Lef vl!

Er tacksamma vn

Fredrika Bremer.

Jenny Lind reser nu snart ifrn oss. En vackrare rol n den hon spelat i Stockholm hela vintern r knappt tnkbar. Sveriges tacksamhet och vlsignelse medfr hon derfor. Vi mna har lta prgla en medalj fver henne till minne af hennes vackra och adla beteende hr denna vinter.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter