Dato: 10. juli 1847
Fra: C. J. N. Nieuwenhuis   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Woerden 10 Juli 1847.

Kjre Herr Andersen!

Jeg kan ikke negte at jeg blev behageligt overrasket med deres venlige Brev til mig, som De skrev i Leyden og Haag midt i Juni Maaned, men tillige skuffede De mit Haab, at kunne gjre min personlig Opvartning hos Dem og vre Dem nogenledes til Tjenesten, naar De besgte mit Land. I Fjord var jeg i Kibenhavn og tnkte at kunde gjre Bekjendtskab med Dem, men jeg hrte at De var i Udlandet, altsaa overlod jeg min Svoger, pastor Petersen at sende Dem ved Leilighed min Hollandske Oversttelse af Improvisatoren. Da jeg nu lste i vore Aviser at De skulde besge Holland i denne Sommer, ventede jeg at trffe Dem her, og mueligt at see og modtage Dem i mit Hjem, saa at jeg havde kundet overraske min Kone, som er endnu Dansk sindet med en saa kjre Gist og Landsmand. Men Deres Brev indehold tillige Meddelelsen af deres Bortreise til London, saa at det var mig aldeles umueligt at trffe Dem endnu i Haag. Naar det skeer at De besger Holland andengang saa anbefaler jeg mig for et Besg. Imidlertid trykker jeg deres Haand i Tankerne og tr sige, at De takker mig for meget for min Oversttelse, som bliver stedse en Copie af den smukke Original. Den frste Anledning til min Oversttelse var at jeg bemrkede at mine Landsmnd, som havde lrt kjende allerede nogle af Deres Skrifter, vare aldeles ubekjendt med Improvisatoren, hvori deres Flelser tale saa dybt; dertil kom Planen at besge i Fjord mine Svigerforldre. Oversttelsen af Improvisatoren skaffede mig dertil noget Bidrag, saa at jeg skrev til mine Venner i Danmark: Digteren Andersen vil for en Deel betale Reiseomkostninger; da Ingeman (som jeg lrte personlig kjende) hrte det, moerede han sig kosteligt derover. Jeg fier mig altsaa til de mange andere Hollandske Venner og Velyndere af deres Skrifter, for at taksige Dem for de smukke poetiske Tanker, som vi trffe i deres Vrker. Gid at De beholder endnu lnge Krfterne og Lyst til at kunne fortstte deres Arbeider, til at indgyde nogle af deres dle, smukke dybtflende Tanker i Hjerterne af et stort Antal af deres Medmennesker og Velyndere, som ere udspredt imellem saa mange Nationer. Det glder mig at mine Landsmnd har beviist Dem nogen Opmrksomhed, at De gjorte Bekjendtskab med vor Digter van Lennep, den Hollandske Walter Scott. Han har skrevet flere historiske Romaner, nogle ere oversat paa Tysk, hvori De kan nrmere lre kjende ham.

Uden Deres Improvisator har jeg endnu oversat paa Hollandsk Vilhelm Zabern af prof: Hauch, og Kunnuk og Naja eller Grnlnderne af Ingeman. Skandinaviens Productioner finde for en stor Deel en god Modtagelse i Holland.

Efter deres Bortreise have Aviserne meddelt deres Ophold her, i Amsterdam, Leiden og Haag. Paa Festen i den sidste By har man drukket mange Skaaler, havde jeg vret tilstede, jeg havde prvet at drikke deres Skaal i deres Modersmaal, ligesaadan jeg vover det nu at skrive dem paa Dansk, jeg smigrer mig med at De vil tage til Takke med de Feil jeg begaaer i et for mig fremmed Sprog.

I Tilfldet at De reiser tilbage over Holland saa anbefaler jeg mig. Fra Amsterdam kan De vre i to Timer i Woerden. Naar jeg besger engang Danmark igien, vr vis paa, at jeg skal prve det for trediegang at gjre deres personlige Bekjendtskab.

Og nu reis lykkelig paa Deres Livsvei, som begyndte med saa mange Vanskeligheder, gid den maa fortsttes endnu en Rkke af Aar til re for Gud og Mennesker. Farvel!

Deres meget hengiven Hollandske Ven

C. l. N. Nieuwenhuis.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost