Dato: 9. juni 1847
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Nej! Jag kan icke droja med att tacka Er fr Er bok till dess jag slutat den; annu innan jag begynnt den vill jag tacka Er fr den kara gfvan och fr de vnliga rader som tfljde den! Ni ar lycklig, bsta Andersen! Er sjl vet icke af ngon vinter, ngon sn; der r alltid sommar, och sngfglarne sl der sina slag i alltid blommande rosengrd. Icke blott er lefnad, utan fven ert inre lif ar en vnlig saga der lykkens blomst stndigt fornyas. Gud snder d och d sdana andar till jorden for att str blommor ut i verlden och upplifva menniskornas sinnen. Det har ocks hjertligen fgnat mig att ifrn flera lnder och helt nyligen frn Holland och Amerika f hra huru mycket Era skrifter ra vrderade och omtyckta. Era Barn-Eventyr ro alla menniskors lsklingar. Och de ra fven mina. Ert Gran-tr! tack fr det! Det har riktigt. frtjust mig! Jag sager t alla mina vnner: "ls det!" Och de lsa det, och bli fortjusta som jag, och fatta lifligare interesse for Grantradets de an for mnga romanhjeltar och hjeltinnor. Ej underligt! Det r djup mensklig, tragisk verklighet under denna intagande natur-idyll. Blott frfattaren till den Grimme Elling kan s digta!

Ni reser nu till Europas folkrikaste hufvudstad, till det stora, vidt bermda London att se John Bull och hra Jenny Lind! Och jag reser upp till - Lappland for att se midnattssolen och hlsa p min gamla, goda, dende van Franzen, biskop i Norrland. Ert Levnet skall flja mig dit opp. l hst skrifver jag ter till er, och skall d fven snda Er ngonting tryckt af mig. Jag har varit lnge lat med pennan. Men till sjl och sinne har jag icke varit overksam.

Jag lefver ett lyckligt och fridfullt lif med min moder och syster p vr gemensamma egendom. Kommer Ni nnu en gng till Sverige s hoppas jag att f se er hr. Scandinaverna ha i massa kommit hvarandra betydligt narmare sedan vi frsta gngen traffades, och tid och rum bli allt mindre mgtiga att skilja menniskor t. Ett par Landsmn till Er, som jag genom deras skrifter nyligen lrt kanna, ville jag fven gerna f se fr att tacka dem, ratt hjerteligen tacka dem fr det goda och den gladje de, i olika mnen, skankt mig. Skert kanner ni Martensen och Grundtvig! Den frstnamde r en philosoph af hgsta styrka och jag kan icke sga huru mycket jag tycker om honom. Danmark ar ett riktbegfvadt land med sina tnkare och skalder!

Och Ni bsta Andersen, - en af dess lyckligaste och bsta, gld snart med nya Eventyr verlden och

Er tacksamma vn Fredrika Bremer.

rsta d 9. Juni 1847.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter