Dato: 28. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Sndag-Morgen!

Kjre Hr Lohmeyer!

Iaftes kulde jeg besrge nogle Ark Korrectur paa de nye Eventyr, som Reitzel haster med at faae ud, jeg blev imidlertid tilsagt til Hans Majestt Kongen, og kom frst hjem klokken 12 i aftes, nu maae jeg i Formiddag besrge Bogtrykkeren, og fr 12 skal jeg ud til den svenske Minister, saa det ikke bliver mig mueligt at lse i Dag; jeg haaber imidlertid at De, uagtet det er "den stille Uge", giver mig en Time paa Onsdag eller hvad Dag, De selv bedst kan.

Deres meget taknemmelige

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

S.T. Hr Beckwith-Lohmejer

Pilestrde 119 frste Sal i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 115, billed 6325-26)