Dato: 4. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 Feb 1847

Kjre Ven!

hvorledes gaaer det med "Nkken"? Er De frdig? - Har De begyndt? Vil De ikke begynde? Jeg maa endelig vide noget Bestemt, flere Gange har jeg ladet sprge, nu sprger jeg Dem selv. Deres Forldre har jeg besgt, jeg veed ikke om De fra dem har faaet min Hilsen. Tnk venlig paa mig Kjre! og bring Mendelsohns Svoger, Pforten Bdtker og Alle Alle, min kjrligste Hilsen. Seer De Auerbach saa sig ham at han kunde gjerne lade mig hre lidt fra sig. Nu lev vel! Vi leve her i evig Te og Taage, Vandpine og Tandpine, slet og forkjlet. Farvel!

Deres Meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 123)