Dato: 14. februar 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

157. Fra Jonas Collin. d 14 Feb 1846

Efterat Edvard med forrige Post havde sendt sit Brev – hvori var en lang Epistel fra Ingeborg og et Exemplar af Hauchs opbyggelige Betragtninger over Digteren Andersen, som han ikke har tænkt paa da han skrev den Rhinroman, som jeg ikke har læst og ikke agter at læse – til Wien, og:jeg samme Dag mit til Weimar, opdagede man i en Krog i Deres sidste Brev til Edvard, at Brevene skulde sendes til Dresden! Men nu var Ulykken skeet, og derfor skriver jeg, for at træste Dem saavidt muligt, disse Linier til Dresden.

I Dag (den 13de) har Phister havt Bryllup, Jfru Petersen har været. I Onsdags gaves: "Adelsgale Borger" le bourgeois gentil homme af en vis Hr Moliere. Forestillingen lænnedes med Hyssen og Piben; hvad siger De dertil Hr Rasmussen? Den skal gaae anden Gang paa Sændag med Scapins Skalkestykker; to Molierer til Publicums Fornæielse! William og Emma giver hver Gang (den er gaaet 7 Gange) fuldt Huus, – Røverborgen ligeledes. I Aften gav Macbeth meget godt Huus. I Tirsdags gaves paa Hoftheatret en Slags Mindefest for Wexschall til Fordeel for hans Efterladte[;] dertil havde Bournonville arrangeret anden Act af Glucks Orpheus.

Levetzau havde skrevet til Løvenørn i Berlin om at tale med Jenny Lind; hun har givet ham et evasivt Svar, hvoraf dog Resultatet var det samme, som jeg allerede vidste fra Dem, at hun nok kom til September.

– Forresten intet Theater - Nyt. Orla Lehman, Poulsen og Helweg ere frifundne, – om det kan interessere Dem. Hos Finantsminister Moltke var i Gaar det aarlige store Bal. Ved Hoffet skal med det Første gives et Costumebal, og dernæst i Ridehuset et Carruselridt.

Vinteren her er mild. Fryser det een Dag, saa tæer det en anden.

Og hermed maa De for denne Gang tage til Takke. Jeg kan ikke fortælle om Samliv med Hertuger og Hertuginder, og kryber ikke omkring paa Gulvet med deres Børn.

Saa, Tak for den, siger De; ingen Aarsag, siger jeg.

Alle her, som vide, jeg skriver til Dem, hilse. Theodor siger: »gratuleer ham til hans Uorden, han skal bære den i en sort Kiole, ikke i en blaa«–

Lev saa vel lille Andersen

Deres faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost