Dato: 9. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Sept 1845

Kjre Ven!

De hrte selv i Lverdags at jeg havde den bedste Villie til at levere den Sang til Festen for Simonsen, jeg har tnkt derpaa, men ulykkeligviis kjender jeg ikke det Mindste personlig til Manden, jeg har selv ikke, som I Andre, en lille Flamme i Brystet fordi han er her, det er jo min og ikke hans Feil, jeg har nu tnkt og tnkt - men jeg er i disse Dage ligesom vaadt Brnde, jeg kan ikke fnge! fritag mig derfor! jeg vil saa ndig levere noget som jeg selv finder middelmaadigt - Udsttes Festen endnu 8 Dage, da maaskee Aanden kommer over mig og saa skal De faae en Sang. Paa Sndag maa jeg ud i Skovnaturen, da sees vi ikke, men snart - Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 95, billed 6293)