Dato: 14. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Marts 1845.

Kjre Ven!

Min hjerteligste Tak for det venlige Besg og at De selv har bragt mig Deres nye Stykke [Klintekongens Brud], De kan troe at jeg ret stter Priis derpaa; jeg har inderlig gldet mig ved det meget Smukke, det gte Poetiske der er i dette Deres frste dramatiske Arbeide; jeg er vis paa at det har alle poetiske Menneskers Erkjendelse; og det maa jeg sige Dem, uagtet det vel ike har nogen stor Betydning, men dog vidner om det varme Indtryk Deres Digtning har gjordt paa mig, at da jeg lste den uretfrdige Anmeldelse, eller hvad skal jeg kalde det, i Theater-Bladet, var jeg til Sinds at udtale mig om det Gode og Smukke i Deres Arbeide saaledes, som jeg var opfyldt deraf. Ved imidlertid roligere at overtnke dette, fik jeg en Frygt for, da Mange helst sge mindre dle Motiver, at man skulde udlgge min Iver, for en Lyst til at udtale mig modsat en Anmelder, der fornyelig har viist kun at have ie for mit eget seneste Stykkes Mangler, at jeg saaledes kunde misforstaaes og mindre udrette hvad jeg vilde. Nu behves imidlertid ikke min Udtalelse, "Fdrelandet" for igaar har sagt hvad jeg kunde nske at sige og Deres Stykke kan ogsaa tale sin egen Sag.

Jeg skriver Dem alt dette til, fordi jeg har med aabent ie og Hjerte seet Deres Digt og vret opfyldt af det fortrffelige deri. Mod og Lykke, kjre Ven, paa de Veie Gud har anviist Dem!

Deres Dem af Hjertet hengivne

H. C. Andersen

S.T.

Hr. cand. Chr. K. F. Molbech

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter