Du har sgt p: +Thorvaldsens +Museum

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. marts 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Lenz
Sprog: dansk, tysk.

Kjbenhavn 25 Marts 1844

Lieber Freund!

Gestern des Abends ist Thorvaldsen pltzlich ins Theater gestorben! - Ich scheibe eigst aber dnisch, da kann ich es besser erzhlen, in Hamburg sind Leute genug die es bertragen knnen.

De begriber ikke hvor jeg er rystet ved dette uventede Ddsfald, jeg spiiste igaar Middags med ham, hos Baronesse Stampe, foruden Familien der og jeg, var ehlenschlager, botanikeren Schouw og den unge Maler Konstantin-Hansen, der skal fre Malerier til det Thorvaldsenske Museum! - Thorvaldsen var, som De veed, ikke meget talende, det var mig derfor ganske egent igaar ved Bordet at hre ham fortlle Anecdoter, tale om flere Ting der havde staaet i Aviserne; han var meget oprmt og hist elskvrdig, jeg sad ved Siden af ham og drmte ikke om at om en Time var han blandt de dde. Han / spurgte ehlenschlager om han vilde flge med i Theatret hvor man gav for frste Gang: Griseldis! ehlenschlager havde ikke Lyst! Thorvaldsen spurgte mig om jeg gik og jeg gav ligeledes Nei, da jeg hele Dagen havde flt mig sygelig forstemt. Vi var sammen til henimod Klokken sex, saa gik han i Theatret og der, under Ouverturen reiste han sig op, for at gjre Plads for en Herre der skulde ham forbi; [overstr: og sidde ved Siden af]; Thorvaldsen satte sig igjen og biede i det samme Hovedet tilbage, man troede han var besvimet og bragte Vand at stnke ham med, men da han syntes dd, blev han baaret ud, Digteren H. P. Holst, var een af de frste, som greb den Dde, han blev bragt ud, Lger hentede, men han var aldeles dd. - Flere af Tilskuerne gik bort, ladet af en naturlig veemodig Flelse! - Jeg var lige fra Middagsbordet gaaet til mit Hjem hvor jeg tilbragte ene Aftenen og hrte slet intet derom fr imorges Bournonville kom meget angrebet og sagde mig det! - Jeg / lb strax over i Thorvaldsens Bolig! I Salen var Komiteen - Forsamling i Anledning af hans Dd, i Sovevrelset var en Deel fremmede Mennesker der stod om Sengen, hvor den dde laae; Baronesse Stampe der sandelig har viist ham en datterlig Flelse, og som for faae Dage siden har mistet sin eneste kjre Sster (Fru Schouw) sad ved Fdderne! - Der saae uhyggelig ud der inde, det vaade Gulv af Snee, Folk havde traadt ind med, den graa Luft ude! - Jeg var rystet og bevget! - Endnu igaar fr han gik til Middagsbordet hos Baron Stampes arbeidede han paa Luthers Statue, denne er hans sidste ufuldfrte Vrk! - Igaar holdt jeg hans varme Haand i min, igaar, Time fr sin Dd, sagde han til ehlenschlager: "mit Basrelief Prosaens Genius, skal jeg gjre til en Medaille til Dig!" - Det er smukt at disse Ord har omtrent vret de sidste han sagde til ehlenschlager. -

Det er kun nogle Dage siden jeg / i Anledning af Deres Skrivelse om Thorvaldsens Biographie for Deres "Zeitgenossen", gik hjem til ham, spurgte ham om eet og andet angaaende Biographien og viiste ham den Prve De har sendt mig med Lizstsbillede. Jeg bad Thorvaldsen, selv at vlge mig mellem de mange Portrtter der er af ham, eet som jeg kunde sende Dem, som meest liig og bedst givet; han erklrede da at et mindre Portrt, en Tegning, som Grtner her har gjort, var det fortrinligste, men da en saadan maaske blev Dem fordyr og De rimeligviis kun vil have et Kobberstik eller et Steentryk, anbefalede han paa det bestemteste et Portrt malet af Begas og stukket af Amsler i Mnchen. Jeg veed ikke om de nu vil vlge dette eller om jeg skal tale med Gertner hvad Priis han forlanger for en Kopie af sin Tegning. Jeg sender dette Brev strax i Dag med Brevposten da jeg veed hvormeget det vil interessere Dem at vide dette overraskende Ddsfald, men jeg beder Dem at De ikke /lader dette mit Brev aftrykke, eller giver det som min Meddelelse! De kan uddrage af mit Brev Hovedsagen. - Jeg er for bevget og overrasket til at kunne stte min Skrivelse i Stiil, selv paa dansk, som jeg dog troede da jeg begyndte dette Brev. Med Pakkeposten skal jeg sende efter Petits Forlangende [overstr: endnu] det Hefte Eventyr, hvori den lille Havfrue findes; samt hans Oversttelse af mine Forord til den nye Eventyr-Samling, han har meget tro gjengivet mig, kun eet Ord deri tillader jeg mig at forandre. I Dag gaaer Posten med Pakker, jeg vil imidlertid vente til nste Afgang, for da at give Dem lidt [overstr: mere] Efterretning om hvad der i saa hi Grad nu pludselig har overrastket os! - Begravelsen, Thorvaldsens, skal jeg sende Dem, senest i Slutningen af April [overstr: og jeg vil da have den uventede srgelige] dersom nu denne kan optages i "Zeitgenossen", jeg beder Dem med frste Post underrette mig derom da jeg naturligviis ikke vil begynde / paa at udarbeide den, dersom den nu ikke lnger der kan finde sin Plads, da han hrer blandt de Dde!

En forunderlig Lykke har fulgt ham, den rigt begavede, gjennem Livet, han er dd saa let, som et Lys der viftes ud, har ikke lidt, ikke anet sin Bortgang! under Musikken i Theatret har han lukket sit ie! for en Familiefader, var maaskee en Bortgang paa dette Sted, tung for de Efterlevende; men Thorvaldsen havde jo dog intet Hjem uden Folkets, og i dette er han dd! det vilde have vret smukt om de Fleste ved Efterreetningen om hans Dd [overstr: havde] var gaaet! men den Tanke opstaaer jo ikke pludselig hos Alle! - Jeg kan endnu ikke ret vnne mig til Tanken, at jeg ikke mere skal hre ham tale, trykke venlig hans Haand og mdes saa tidt med ham som Tilfldet har vret i de sidste Aar. - Gud glde og velsigne hans Sjl han har fuldendt herligt sin Mission og lykkelig svunget sig bort! gid jeg kunde flge ham. Lev vel! Lev vel! venskabeligst H. C. Andersen /

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 701-02, 705-06, 703-04)