Dato: 22. februar 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Feb 1842.

Til N.C.L. Abrahams

Kjære Hr Professor!

Her sender jeg Dem sex Ark endnu, De har altsaa faaet otte. Om 3 Uger er bestemt hele Bogen trykt og udgjør omtrent 27 Ark.

De lover mig at disse Ark ikke komme ud af Huset og at hjemme, Ingen uden De og Deres Kone læse Dem. Det er jo bestemt Deres Villie at oversætte den? Det maa De sige mig sikkert og tillige give mig det visse Løfte at de nu strax vil tage fat, saa at jeg bag i Bogen kan lade trykke: en tydsk Oversættelse er under Arbeide; jeg ønsker at den tydske Udgave kunde komme ud senest to Maaneder efter den danske: lader det sig ikke nok gjøre, for saa vidt det kun beorer paa Dem! Lad mig i et Par Ord høre fra Dem hvad Indtryk disse Ark have gjort paa Dem og viis mig den Tjeneste, sser De en Trykfeil, da at notere den og give mig Underretning derom. Hils Deres Frue og mit lille Eventyr Publicum, som De jo opdrager, haaber jeg, tilmine særdelse Venner.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

ST. Hr. Professor Abrahams

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)