Dato: 22. februar 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Feb 1842.

Til N.C.L. Abrahams

Kjre Hr Professor!

Her sender jeg Dem sex Ark endnu, De har altsaa faaet otte. Om 3 Uger er bestemt hele Bogen trykt og udgjr omtrent 27 Ark.

De lover mig at disse Ark ikke komme ud af Huset og at hjemme, Ingen uden De og Deres Kone lse Dem. Det er jo bestemt Deres Villie at overstte den? Det maa De sige mig sikkert og tillige give mig det visse Lfte at de nu strax vil tage fat, saa at jeg bag i Bogen kan lade trykke: en tydsk Oversttelse er under Arbeide; jeg nsker at den tydske Udgave kunde komme ud senest to Maaneder efter den danske: lader det sig ikke nok gjre, for saa vidt det kun beorer paa Dem! Lad mig i et Par Ord hre fra Dem hvad Indtryk disse Ark have gjort paa Dem og viis mig den Tjeneste, sser De en Trykfeil, da at notere den og give mig Underretning derom. Hils Deres Frue og mit lille Eventyr Publicum, som De jo opdrager, haaber jeg, tilmine srdelse Venner.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

ST. Hr. Professor Abrahams

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)