Dato: 10. november 1840
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

77. Fra Jonas Collin. Kbh 10 Nov 1840'

Skulde De ikke have faaet mit Brev i Altona? - saa er det Deres egen Skyld, thi det var sendt til Freund, som jeg antog De vist vilde besøge. Men af Deres Brev til Gottlieb seer jeg, at De har været hos Schumachers, men om Fr. taler De ikke. Her i Hiemmet have de alle besluttet med næste Post at skrive til Dem til München; det er jo bedrøveligt, at man saa ikke kan skrive til Dem førend til Rom. Jeg haaber at Holsts Humeur, alt efter som han kommer længere syd paa, bliver bedre og bedre; hils ham paa det venligste. Da De rejste, glemte man at bede Dem om, naar De kom til München, at opspørge Theodor Wegener (Fru Wanschers Broder) Maler­svend, og hilse ham fra hans Forældre og os alle, han har været syg. Deres »Comedie i det Grønne« giorde betydelig Lykke i Søndags ved den Cetti-sahlertzske Underholdning; Molbech gik ikke bort; men han har vist havt en Slags Søe-Ondt. I næste Uge skal der, sagde Rindom, være Prøve paa Maurerpigen; i denne Uge er der Oplæsning paa Familien Mazarin; De Uafhængige har. ikke gaaet endnu. Alt var udsolgt til Cettisahl. Under­holdning. Forresten intet Theaternyt; Repertoiret er maadeligt.

Dersom Candidat Muus (som i Paasken gik over til den Catholske Re­ligion) er i München, saa hils ham ret meget fra mig; - nu husker jeg, han er i Bonn med Grev Amtm. Moltke fra Holbeks Amt. - Jeg vil forgieves finde paa at fortælle noget nyt, men der er intet.

Lad os høre jevnlig fra Dem og Deres Reisefælle

ganske Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost