Dato: 13. maj 1839
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Corvetten Diana d 13de May 1839.

Kire Ven!

Jeg haaber, ja, jeg vil sige at jeg er overbeviist om at du ikke har taget slet op at jeg reiste uden at tage Afsked med dig; thi du maae jo have hrt hvor ophngt jeg var i Forretninger de sidste Dage, og naar du derhos betnker min Trthed naar jeg kom hiem om Aftenen Kl 6 7 efter at have gaaet paa Holmen fra Kl. 5 om Morgenen. - Her ombord har jeg hidindtil havt en betydelig Aversion for at stte Pen til Papiret, og Lysten dertil er endnu ikke meget stor, men min Lngsel efter dig og efter at hre noget fra dig, er saa stor at den overvinder min Aversion; men du som har det Modsatte af Aversion for at stte Pen til Papiret, du kunde gierne genere dig lidt og lade mig hre noget fra saadan en stor Mand, som Du er. Jeg hrer med Henrykkelse at Mulatten dog kommer til at gaae i denne Saison; men kun et Par Gange, skriver Jette; ja gid jeg kunde vre der de Par Gange; men jeg maae opstte al Slags Nydelse af den Slags til nste Vinter, ja jeg kan nsten sige til nste Aar, thi vi kommer jo frst hiem midt i December. - Hvis du ikke glder mig med et brev frend den Tid, saa maae du endelig gire det naar Mulatten er gaaet, og fortlle dygtigt om den, baade om Udfrelsen og Publicums Optagelse af den. Med det Samme kan du lade et Par Ord falde om Aladdin, og om Kunstnerparret Holst saavel deri som i Mulatten; og fortl mig om du forresten skriver og tager dig for og om dine Planer til Sommeren. Kommer du ikke ned og besger din gamle Hr. og Md. Knepus her i Helsinger, thi i saa Fald haaberjeg at du ikke undlader at besge dine Venner i Almindelighed og din Ven [i] Srdeleshed her ombord paa Vagtskibet. Du pleier dog bestandig at gire smaae Tome omkring i Landet, og ifald du vil til Sverrig hvorhen din Enio ofte staaer, saa er dujo ikke langt fra Corvetten. - Lad mig see om der er nogle du skal hilse i Kibenhavn; ja jeg troer Hornemanns er de eneste, specialiter den gode Wilken. . Tag tIl takke med disse her Linier og lad deres Ufuldkommenhed Ikke afholde dig fra at sende nogle bedre til Din

trofaste Ven og Broder

Christian Wulff.

[Udskrift:]

S:T:

Hr. H.C. Andersen.

Hotel du Nord Kibenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost